Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Sündmuste seeria Sündmuste seeria: Liidrite kool

Liidrite kool

21. nov. 2021

Noorte põllumajandusjuhtide väljaõpe “Liidrite kool”

Toimumise aeg:        20.-21. november 2021, 27.-28. november 2021, 04.-05. detsember 2021

Koolituse kirjeldus: Noorte põllumajandusjuhtide väljaõppe „Liidrite kool“ annab kiirkursuse formaadis põhjaliku ülevaate juhtimisest ja juhiks olemisest, organisatsiooni käitumisest, organisatsiooni sisekommunikatsioonist, võrgustikest ja nende eesmärkidest, esindusorganisatsioonide rollidest ja funktsioonidest. Lisaks toimub koolituse raames ühe päevane praktiline meediakoolitus.

Koolituse eesmärk:

Pakkuda tulevastele või juba tegutsevatele organisatsioonide juhtidele tuge juhi töö olemuse süsteemsel mõtestamisel läbi eestvedamise prisma, mis on vajalik MTÜ juhtimisel.

Koolituse eesmärgiks on koolitada potentsiaalseid põllumajandusorganisatsioonide esindusorganisatsioonidele järelkasvu, kes aktiivselt panustaksid kodanikuühiskonna arengusse, et seista põllumajandusettevõtete huvide eest ja arendaks koostööd sektoris. Lisaks sobib koolitus ka põllumajandusettevõtjatele, kes soovivad oma teadmisi arendada organisatsiooni juhtimise vallas.

Koolituskava:

20. november
(füüsiline kohtumine)
Sissejuhatus “Liidrite kool 2021” – Kerli Ats
Võrgustikud – eesmärgid, osalised ja tunnused – Hanna Tamsalu
Esindusorganisatsioonide roll põllumajandusettevõtete arengueelduste loomisel (I) – Kerli Ats
21. november
(füüsiline kohtumine)
Uudise ja sõnumi loomine, meediapäringud. Mõjus sõnum, meediasuhtluse alused – Marko Paloveer ja Hannes Hamburg
27. november (virtuaalne) Leadership ja management olemuse mõistmine – Ivar Raav
28. november (virtuaalne) Organisatsiooni käitumine ja seda mõjutavad tegurid – Piret Masso
4. detsember (virtuaalne) Kohaliku tasandi organisatsiooni juhtimine ja arendamine – Olavy Sülla
Esindusorganisatsioonide roll põllumajandusettevõtete arengueelduste loomisel (II) – Kerli Ats
5. detsember (virtuaalne) Kommunikatsioon, otsuste tegemine, konfliktide juhtimine, muutuste juhtimine – Piret Masso
Koolituse kokkuvõte – Keri Ats

Õppekava

Registreerimine Eesti Talupidajate Keskliidu juhtimisel

Infopäev toimub  „Teadmussiirde programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ raames ning seda toetab Euroopa Liit.

MAK_logo