Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Maksud metsanduses

6. dets. 2022

Maksud metsanduses

06.12.2022

Äripäeva veebiseminar

Veebiseminar on kahe mooduline, kuna maksuteemades orienteerumine on metsaomanikul metsa majandades väga oluline. Metsanduse maksustamisel on väga palju erisusi ja metsaomanikul, kellel on võib-olla korra oma elu jooksul võimalus metsast tulu saada, on raske iseseisvalt selle teemaga ennast kurssi viia. Esimese veebiseminari eesmärk on maksuteemasid osalejatele selgitada ning teha kõik erisused võimalikult lihtsasti arusaadavaks.

 

 

Veebiseminaril räägime järgmistel teemadel:

 

 • Mis on soetamismaksumus?
 • Millised on võõrandamisega seotud kulud?
 • Mis on maksustatav kasu?
 • Metsamaa võõrandamisest
 • Raieõiguse ja metsamaterjali võõrandamise erikorrast (metsateatis RMMOMT; mida loetakse erikorra kohaselt metsamaterjaliks?
 • Metsa majandamise kulud; tulude ja kulude deklareerimine)
 • Toetustest
 • Metsamaale kasutusvalduse seadmisest

 

Lisaks räägime ka:

 • Mis on FIE ettevõtlus?
 • Ettevõtluse tulud ja kuludest
 • FIE erikonto ja FIE kulude edasikandmisest

 

Veebiseminari viib läbi Ülle Läll.

Teil on võimalus saata lektoritele oma küsimus ette, et kindlustada vastus. Küsimusi saab esitada siin.

Veebiseminar on TASUTA.

Metsanduse teemal korraldatud tegevuses osalemise toetamine on riigiabi komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 193, 01.07.2014, lk 1–75), artikli 38 tähenduses.

Abil loetakse olevat ergutav mõju, kui abisaaja on asjaomasele liikmesriigile esitanud kirjaliku abitaotluse enne projekti või tegevusega seotud töö alustamist.

Taotluse veebiseminaril osalemissooviga saab täita (registreerimisvorm) SIIN. Kui millegipärast registreerimine ei õnnestu, siis palun saatke kiri hanna.sults@aripaev.ee.

 

Veebiseminar toimub 6. detsembril kell 10.00-13.15 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.  Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Lisainfot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades hanna.sults@aripaev.ee.

 

Veebiseminar toimub MAK 2014-2020 “Teadmussiirde ja teavituse toetuse (meede 1) üleriigilise ulatusega tegevuste” meetme raames, tegevust toetab Euroopa Liit. Toetus – infopäeval osaleja kohta 62,00 eurot.

MAK_logo