Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Õpiring „Mesiniku aastaring“ ehk 4 õppepäeva olulistel hetkedel

12. juuni 2021

Toimumisaeg:  2.august 2020, 6.september 2020, 15. mai 2021, 12. juuni 2021

 

Valdkond: põllumajandus – mesindus

 

Toimumiskoht:  Kubja mesindustalu, Pisisaare küla, Pajusi, Jõgevamaa

 

Sihtrühm: Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.

 

Õpiringi kulud on kaetud Teadmussiirde ja teavituse toetusega (MAK 2014-2020 meede 1)  ja õpiring on osalejatele tasuta, v.a. kohvipaus ja kohalesõit iseseisvalt ning kohalesõidu kulusid ei kompenseerita.

Osalemine ainult eelregistreerimisega. Õppegrupis 10-12 inimest.

Korraldaja: MTÜ Alustame Algusest

Rohkem infot kodulehel: https://mesilaspere.com/projektid/pria-rahastus

Telefon: 5029006  (Marianne Rosenfeld)

E-kiri: mesilaspere@gmail.com    või alustamealgusest@gmail.com

MAK_logo