Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

TEHNIKA ÜLDKURSUS

11. juuni 2021

Täiskasvanute täienduskoolituse kursuste riikliku koolitustellimuse 2021. aastaks raames toimuv TASUTA koolitus tootmisettevõtete töötajatele ja FIE-dele.

Ettevõtjana konkurentsis püsimiseks peab reeglina teadma kõigest, mis ettevõttes toimub, et vajadusel osata asendada või kaasajastada mingit etappi tootmisahelas.
Tänapäeva tööstus liigub järjest enam selles suunas, kus tootmise efektiivistamise huvides nõutakse spetsialistidelt paljude erinevate valdkondade tundmist sh kursis olemist nüüdisaegsete tehnoloogiliste võimalustega.

Antud koolitus annab ettevõttes töötavale spetsialistile esmased teadmised ja oskused nüüdisaegse tehnoloogia võimalustest. Koolitus aitab leida ideid, kuidas uusi tehnoloogiaid juurutades efektiivistada tootmist.

 

Täpsem info koolituse kohta ja registreerumine SIIN

Koolitus toimub auditoorselt kontaktõppes.

 

Koolitus toimub ülikoolides ja rakenduskõrgkoolides toimuvate täiskasvanute täienduskoolituse kursuste riikliku koolitustellimuse 2021. aastaks raames ning tegevust rahastatakse ESF programmist “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine”.

 

Koolituse korraldaja:
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1
51006 Tartu,
tel 731 3275
e-post: avayl@emu.ee
http://avatudylikool.emu.ee/