Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Põllumajanduslik entomoloogia

14. märts 11:00 - 13:00

Tasuta

Kõrgkooliõpiku “Põllumajanduslik entomoloogia” esitlus

Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi taimetervise õppetooli teadlaste sulest ilmus mahukas ja rohkete jooniste ning fotodega illustreeritud kõrgkooli e-õpik “Põllumajanduslik entomoloogia”
Autorid: Luule Metspalu, Eha Kruus, Riina Kaasik, Anne Mürk, Karin Nurme, Marika Mänd, Eve Veromann, Reet Karise, Angela Ploomi, Risto Raimets, Enno Merivee ja Katrin Jõgar.

Põllumajanduslik entomoloogia, 2024

Autorid ootavad kõiki raamatuhuvilisi esitlusele.

Elektroonilise õpiku esitlus toimub 14. märtsil kell 11.00 Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi raamatukogus, Kreutzwaldi 5, ruum D178.

Entomoloogiat ja taimekaitset on Eesti Maaülikoolis (EPAs, EPMÜs) õpetatud juba aegade algusest, Viimane põllumajandusliku taimekaitsega seotud eestikeelne õpik anti välja aga enam kui pool sajandit tagasi (A. Marland, A. Eenlaid ‘Taimekaitse praktikum’ 1965). Märkimist väärib, et varem ei olnud eesti keeles ilmunud ühtegi sellist põllumajandusliku entomoloogia õpikut, kus putukate morfoloogia, süstemaatilise kuuluvuse ja bioloogia kõrval oleks eraldi käsitletud kasureid (tolmeldajad, röövtoidulised, parasitoidid), nende suhteid kahjuritega ning osatähtsust loodusliku mitmekesisuse kujundamisel ja säilitamisel. Rohepöörde valguses on selliste teadmiste järgi ülim vajadus, et mõista tervikpilti kaskaadis taim-kahjur-kasur. Õpiku koostamisel lähtuti kohalikest oludest, keskenduti Eestis levinud kahjurite ja kasurite gruppidele, neid süvitsi kirjeldades.

Võõrkeelte (inglise keel, vene keel) üha laienev kasutuselevõtt nii õppetöös kui tavaelus on viinud eestikeelse terminoloogia langustrendile ning ka väärkasutamisele. Selles õpikus kasutatakse eestikeelseid termineid, juba juurdunud võõrkeelsetele antakse eestikeelne selgitus.

Tegemist on spetsiifilise valdkonna õpikuga, mille järgi on Eesti Maaülikooli põllumajanduslike õppekavade üliõpilastel olnud suur vajadus: siin õpetatakse põllumajanduslikku entomoloogiat nii bakalaureuse kui magistritasemel mitmel erineval õppekaval. Õpik on oluline täiendus- ja õppematerjal ka teistele sellistele koolidele, kus õpetatakse põllumajanduslikku entomoloogiat ning taimekaitset: Olustvere Teenindus- ja Majanduskool, Järvamaa Kutsehariduskeskus, Räpina Aianduskool, Luua Metsanduskool. Kuigi see rohkelt illustreeritud õpik on mõeldud eelkõige põllumajanduslike erialade õppuritele, toetamaks arusaadavamalt ja seega ka tõhusamalt taimedele tervise tagamist, on materjalid kasutatavad ka laiemas asjahuviliste ringis.

Õpiku väljaandmist on toetatud Haridus- ja Teadusministeeriumi programmist „Eestikeelsete kõrgkooliõpikute loomise toetamise põhimõtted 2018-2027“ ning Eesti Maaülikool.

Õpikuga saad tutvuda siin: https://dspace.emu.ee//handle/10492/8859