Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Põllumajandusloomade heaolu infopäev – väikemäletsejad

29. aug. 2018

Põllumajandusloomade heaolu infopäev – väikemäletsejad

Infopäev toimub programmi  “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.  Antud infopäev läheb arvesse loomade heaolu toetuse taotlemisel, osalejatele väljastatakse tunnistus.

Toimumisaeg :

29.08.2018 Piirsalu Rahvamaja, Piirsalu küla Lääne-Nigula vald

 

Ajakava

09.45 – 10.00 Kogunemine, registreerimine

10.00 – 11.30 Loeng

11.30 – 11.45 Kohvipaus

11.45 – 12.30 Loeng

12.30 – 13.15 Kohvipaus

13.15 – 14.45 Praktiline õpe farmis

Ettekanne “Lammaste esmaabi”

Lektor Ann Mari Anupõld, kogemustega loomaarst ja konsulent.

Infopäeva eesmärk on tõsta põllumajandusettevõtjate ja töötajate teadmiste taset teemadel, mis on seotud loomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise ja taudiennetuse  valdkonnas. Infopäeval antakse ülevaade sealhulgas  koduste ravivõtete teostamisest             ( esmaabi, ennetustöö põhitõed, järelravi töövõtted); praktiline õpe looma üldise tervisliku seisundi hindamine ja ohtude tundmine looma ümber, sööt, karjamaa, laut.

Sihtgrupp: Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad ning kõik teemast huvitatud isikud.

Info tel 513 6242 marika.oeselg@gmail.com

Registreerimine infopäevale

https://docs.google.com/forms/d/1v4_7MwUOui5IzN-AuCxxOiTVt_HtMAhVVpRFr0eo9wU/edit

MAK_logo