Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Põllumajandusloomade heaolu koolitus – lihaveisekasvatajatele

2. aug. 2018

Infopäev toimub 02. august 2018 ETKÜ Põllumajandusloomade kogumiskeskuses  Kaunissaares, Anija vald Harju maakond. Asukoht 

Koolituse eesmärk on jagada teavet lihaveisekasvatajatele kes rajavad ehitist või  ruumi mis tagaks loomadele parimad heaolutingimused nende igapäevaelu vajaduste rahuldamiseks.

AJAKAVA

09.45 – 10.00  Kogunemine, registreerimine.

10.00 – 10.30 Praktiku nägemus lihaveiste heaolust. J. Mättik

10.30 – 12.00  Lihaveiste heaolu mõjutavad tegurid. M. Kass

12.00 – 12.15  Paus

12.15 – 13.15 Loomade pidamise nõuetest ja kohalduvast  seadusandlusest. T. Serva

13.15 – 13.45 Lõuna

13.45 – 15.15  Lihaveiste pidamiseks vajalike hoonete ja rajatiste projekteerimine ning ehitus lähtudes heaolu nõuetest. V. Luts

15.15 – 16.45  Praktiline õpe farmis. V. Luts

16.45 – 17.00  Arutelu ja kokkuvõtted.

Lektorid:

Jane Mättik, lihaveisekasvataja Pirgo Angus OÜ, Lihaveisekasvatajate Selts juhatuse liige.

Marko Kass, dotsent, Eesti Maaülikool.

Tarmo Serva, loomakaitsebüroo juhataja, Veterinaar ja Toiduamet,

Vello Luts, põllumajandusehitiste projekteerimine ja nõustamine, tegevjuht Agorek OÜ.

 

Sihtgrupp:

Koolitusest võivad osa võtta põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat, metsa majandamisega tegelevat füüsilist isikut ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelevat avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat. (Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus määruse 28.04.2016 nr.46  muutmine. Vastu võetud 24.08.2017 nr 59.RT I, 30.08.2017, 1 )

Koolitus toimub programmi “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames ning on sihtrühmale tasuta, osalejatele väljastatakse tunnistus. Koolitus kvalifitseerub loomade heaolu kohaseks õppeks, mille läbimisel on loomade heaolu toetuse taotlejal võimalik taotleda toetust koolituse lisategevuse nõude täitmise eest.

 

Registreerimine kuni 31.juuli https://docs.google.com/forms/d/16XwEm3zgeKd2UWErC1YTfkJ6V-N6SnxifcuYTbXZZtk

MAK_logo