Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Põllumajandusloomade heaolu koolitus

23. nov. 2017

 

Maht 16 akadeemilist tundi

Ajakava 
Ajakava koolituse I ja II päeval

9.15 – 10.30 õppetöö

10.30 – 10.45 paus

10.45 – 12.15 õppetöö

12.15 – 13.00 kohvipaus

13.00 – 14.30 õppetöö

14.30 – 14.45 kohvipaus

14.45 – 16.15 õppetöö


Antud koolitus läheb arvesse loomade heaolu toetuse taotlemisel.

Õppekeel eesti keel

Õppejõud
Terje Elias dotsent, PhD (toiduteadus)

Koolitus toimub programmi
"Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas" raames ja
on sihtrühma kuulujatele tasuta.

Sihtrühm

Täienduskoolitusest võib osa võtta põllumajandustoodete tootja ja töötleja (füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja).
 
Koolitus toimub programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas" raames. 
Programmi tegevused kavandatakse peamiselt põllumajandusettevõtete elujõulisuse ja konkurentsivõime parandamiseks ning uuenduslike põllumajandustehnoloogiate edendamiseks. 

Maksimaalne osalejate arv 30

Eesmärk
Põllumajandusloomade heaolunõuete tagamise koolitusel antakse ülevaade farmist tapamajani põllumajandusloomadega kohalduvast seadusandlusest, erinevate põllumajandusloomade pidamise nõuetest farmis, transpordisobivusest, põllumajandusloomade transpordist tapamajja, loomade heaolu tagamisest farmis, veokis ja tapamajas.

Õpingute alustamise tingimused
Kuulumine sihtrühma.

Õpiväljundid
koolitusel osalenu on saanud ülevaate:
– seadusandlusest, mis kohaldub ahelas põllumajandusloom farmist tapamajani
– erinevate põllumajandusloomade pidamise nõuetest farmis
– põllumajandusloomade transpordist tapamajja

Sisu
Koolituse rõhuasteus on piimaveistel.
– Farmist tapamajani põllumajandusloomadega kohalduv seadusandlus;
– Erinevate põllumajandusloomade pidamise nõuded farmis;
– Transpordisobivus;
– Põllumajandusloomade transport tapamajja;
– Loomade heaolu tagamine farmis, veokis ja tapamajas.

Nõuded lõpetamiseks
Aktiivne osalemine õppetöös mõlemal koolituspäeval ja positiivne testi sooritamine.

Väljastatav dokument tunnistus

Registreerumise tähtaeg 15.11.2017

Registreerumise lisainfo
Registreerumisega avaldate soovi antud koolitusel osaleda. Enne kui registreerute, palun veenduge, et kuulute sihtrühma (vt. infot eespool).
Registreerumine on avatud kuni registreerumistähtaja lõpuni või kuni grupi täitumiseni.
Koolitus toimub programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas" raames ning on sihtrühmale tasuta.

Koolitus toimub, kui grupp komplekteerub, st. koolitusel osalejaid peab olema vähemalt 10.
Kui grupp ei komplekteeru, siis koolitus ei toimu, registreerunud osaleda soovijaid teavitatakse.

 

Vajalik eelregistreerumine!
Registreeru: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8162&id_ay_toimumine=10567&systeemi_seaded=3,1,12,1,

 

Koolituse korraldaja:
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
http://avatudylikool.emu.ee/
Fr. R. Kreutzwaldi 56 (III korrus, ruumid 303-306), 51014 Tartu, tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844  või e-post: avayl[A]emu.ee

MAK_logo