Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Põllumajandusloomade heaolu infopäev – väikemäletsejalised

24. nov. 2017

Põllumajandusloomade heaolu infopäev – väikemäletsejalised.

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames, rahastamisallikas: riigieelarve, Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).

Infopäeval osalemiseks vajalik eelregistreerimine (nimi, ettevõtte registrinumber, isikukood). Registreerimine toimub kuni 21.november koolitus@olustvere.edu.ee  Info tel 513 6242 ja 511 0965

Infopäev toimub Raplamaal Jõeküla küla, Käru vald Toosikannu Puhkekeskuses Aidamaja saalis. http://toosikannu.ee/

12. 15 – 12.30  Kogunemine, registreerimine
12:30 – 13:30  Kiskjakahjudest Eesti lamba – ja kitsekarjades, kahjude ennetamine.
Tõnu Talvi, Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist.
13.30 – 14.10  Loomade transport ja sellega seonduvad toimingud.
Ell Sellis,  ELKL juhatuse aseesimees, konsulent.
14.10 – 14.30   Paus   
14.30 – 15.10   Välitingimustes lammaste ja kitsede kaitsmine halbade ilmastikuolude eest sh söötmine ja jootmine. Ann-Mari Anupõld, loomaarst ja konsulent.
15.10 – 15.50  Lammaste ja kitsede terviskontrolli rakendamisest  farmis.
Liilia Tali, loomaarst ja konsulent.
15.50 – 16.00  Kokkuvõtted, arutelu.

 

Infopäev kvalifitseerub Eesti maaelu arengukava 2014-2020meetme 14 „loomade heaolu„ kohaseks õppeks, mille läbimisel on loomade heaolu toetuse taotlejal võimalik taotleda toetust koolituse lisategevuse nõude täitmise eest. Infopäeval osalenutele väljastatakse tõend.

 

Infopäev on tasuta ja osa võivad  võtta põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat, metsa majandamisega tegelevat füüsilist isikut ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelevat avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat. (Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus määruse 28.04.2016 nr.46  muutmine. Vastu võetud 24.08.2017 nr 59.RT I, 30.08.2017, 1 )

MAK_logo