Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Põllumajandusloomade heaolu – lambakarjamaad

1. juuni 2021

Koolitus toimub 01. juuni Olustvere Teenindus ja Maamajanduskoolis

Ajakava:

09:00 – 10:30 loeng

10:30 – 10:40 paus

10:40 – 12:10 loeng

12:10 – 12:45 paus

12:45 – 14:15 loeng

14:25 – 16:00 praktiline õpe karjamaal

 

Lektor: Ell Sellis,  lambakasvataja ja  lambakasvatuskonsulent, Eesti Lamba ja Kitsekasvatajate Liidu juhatuse liige.

Õppe sisu: osalejad saavad ülevaate: kehtivad nõuded loomade karjatamisel; heaolu halvendavad tegurid karjatamisperioodil; meetmed kiskjarünnakute kaitseks; karjamaade kasutamise üldised põhimõtted, karjamaadel levinud kultuurtaimed ja ravimtaimekultuurid; karjamaa planeerimine.

Antud koolitus läheb arvesse loomade heaolu toetuse taotlemisel, osalejatele väljastatakse tunnistus.

Sihtgrupp: Koolitusest võivad osa võtta põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat, metsa majandamisega tegelevat füüsilist isikut ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelevat avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat. (Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus määruse 28.04.2016 nr.46  muutmine. Vastu võetud 24.08.2017 nr 59.RT I, 30.08.2017, 1 )

Registreerimise tähtaeg kuni 28 mai või kuni grupi komplekteerumiseni ( 20 osalejat)

Info 513 6242

Registreerimine on lõppenud

Õppekava

Koolitusmaterjalid: https://www.olustvere.edu.ee/et/toimunud-pria-pip-koolitused-ja-materjalid

Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames.

MAK_logo