Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Koolitus “Fermenteeritud piimatoodete valmistamine”

31. mai 2021 09:15 - 2. juuni 2021 16:00

 1. ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS

 Olustvere TMK õppekavad Toiduainetöötleja, tase 4 kutsekeskharidusõpe 180 EKAP ning Piimatoodete tehnoloogia, tase 4, kutseõppe jätkuõpe 60 EKAP

 

 1. NÕUDED ÕPINGUTE ALUSTAMISEKS

 Sihtgrupp: Piimatooteid valmistavate tööstuste töötajad. Vajalik töötamine piimatooteid tootvas ettevõttes.

 

 1. ÕPPE SISU 

Teemad ja alateemad:                                

 • Piima, koore eeltöötlemine (nõuded eeltöötlemisele (nõuded toorainele, seadmed); separeerimisprotsess (nõuded toorainele, seadmed), pastöriseerimine (nõuded toorainele, seadmed)).
 • Fermenteeritud piimatooted (põhilised tooted (jogurt, hapukoor, kohupiim jm): nõuded toorainele; fermenteeritud toodete tehnoloogilised protsessid; tehnoloogilised seadmed).
 • Töötaja isiklik ja üldhügieen ettevõttes (riistsaastumise ohud (mikrobioloogilised, keemilised, füüsikalised); CIP pesemine (lahused, nende mõju, tähtsus). HACCAP.

Kokku 24 õppetundi millest 12 tundi on praktiline tegevus kooli õppetööstuses

 

 1. ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS

Õppetöö toimub kontaktõppe tundidena. Koolil on praktiliste õppetundide läbiviimiseks piimatoodete valmistamist võimaldav õppetööstus.

Teoreetilise õppetöö läbiviimiseks on esitlustehnikaga õppeklass.

Kasutatakse koolitajate poolt valmistatud õppematerjale.

 

 1. ÕPIVÄLJUNDID

Õpingud läbinud õppija:

 • Valmistab fermenteeritud piimatooteid jälgides tootmis- ja hügieeninõuedeid

 

 1. NÕUDED ÕPINGUTE LÕPETAMISEKS

Omandatud õpiväljundid.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus.

 

 1. KOOLITAJAD 

Vilma Tatar – Eesti Maaülikool, õppejõud, doktorant

Katrin Laikoja – Eesti Maaülikool, õppejõud, doktorant

Edgar Lepman – Olustvere TMK õppetööstuse juhataja, piimatoodete tehnoloog

 

AJAKAVA:

 31.mai 2021

 9.15  – 10.45 Toorpiima koostis, omadused ja kvaliteet. Koostisosade roll piimatoodete tehnoloogias ja mõju piima omadustele. Nõuded toorpiima kvaliteedile. Toorpiima kvaliteeti mõjutavad tegurid. Toorpiima kvaliteedi hindamine. Koolitaja –  Vilma Tatar, Eesti Maaülikool

10.45 – 11.00 – Kohvipaus

11.00 – 12.30 –  Piima, koore eeltöötlemine. Separeerimine, normaliseerimine, homogeniseerimine ja pastöriseerimine (eeltöötlemise protsesside sisu ja seadmete tööpõhimõte). Koolitaja –  Vilma Tatar, Eesti Maaülikool

12.30 – 13.00 – lõuna

13.00 – 14.30 – Piima, koore kuumtöötlemine. Kuumtöötlemise mõisted ja meetodid. Temperatuuri mõju piima koostisosadele ja omadustele. Kuumtöötlemise kontrollimeetodid. Koolitaja –  Vilma Tatar, Eesti Maaülikool

14.30 – 14.45 – Kohvipaus

14.45 – 16.15 –  Fermenteeritud piimatooted (põhilised tooted nagu hapupiimad, jogurt, hapendatud pett, hapukoor, kohupiim jm.). Fermenteeritud piimatoodete tehnoloogilised protsessid; tehnoloogilised seadmed).  Koolitaja –  Vilma Tatar, Eesti Maaülikool

1.juuni 2021

9.00  – 10.30 –  Töötaja isiklik ja üldhügieen ettevõttes (riistsaastumise ohud (mikrobioloogilised, keemilised, füüsikalised); CIP pesemine (lahused, nende mõju, tähtsus). HACCAP.  Koolitaja Katrin Laikoja, Eesti Maaülikool

10.30 – 10.45 – Kohvipaus

10.45 – 12.15 –  Töötaja isiklik ja üldhügieen ettevõttes (riistsaastumise ohud (mikrobioloogilised, keemilised, füüsikalised); CIP pesemine (lahused, nende mõju, tähtsus). HACCAP. Koolitaja Katrin Laikoja, Eesti Maaülikool

12.15 – 12.45 – Lõuna

12.45 – 14.15 – Praktiline tegevus kooli õppetööstuses: Fermenteeritud piimatoodete valmistamine tootmisprotsess, seadmed, tööohutus, hügieeninõuded – koolitaja Edgar Lepman, Olustvere TMK, õppetööstuse juhataja

14.15 – 14.30 Kohvipaus

14.30 – 16.00 – Praktiline tegevus kooli õppetööstuses: Fermenteeritud piimatoodete valmistamine tootmisprotsess, seadmed, tööohutus, hügieeninõuded – koolitaja Edgar Lepman, Olustvere TMK, õppetööstuse juhataja

2.juuni 2021

9.00  – 10.30 –  Praktiline tegevus kooli õppetööstuses: Fermenteeritud piimatoodete valmistamine tootmisprotsess, seadmed, tööohutus, hügieeninõuded – koolitaja Edgar Lepman, Olustvere TMK, õppetööstuse juhataja

10.30 – 10.45 – Kohvipaus

10.45 – 12.15 –  Praktiline tegevus kooli õppetööstuses: Fermenteeritud piimatoodete valmistamine tootmisprotsess, seadmed, tööohutus, hügieeninõuded – koolitaja Edgar Lepman, Olustvere TMK, õppetööstuse juhataja

12.15 – 12.45 – Lõuna

12.45 – 14.15 – Praktiline tegevus kooli õppetööstuses: Fermenteeritud piimatoodete valmistamine tootmisprotsess, seadmed, tööohutus, hügieeninõuded – koolitaja Edgar Lepman, Olustvere TMK, õppetööstuse juhataja

14.15 – 14.30 Kohvipaus

14.30 – 16.00 – Praktiline tegevus kooli õppetööstuses: Fermenteeritud piimatoodete valmistamine tootmisprotsess, seadmed, tööohutus, hügieeninõuded – koolitaja Edgar Lepman, Olustvere TMK, õppetööstuse juhataja

MAK_logo