Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Põllumajandusloomade heaolu – lihaveised

14. mai 2021 10:00 - 16:30

Koolitus toimub 14.mai 2021.a. Talu ja Tulu OÜ-s. Pärnumaa, Lääneranna vald, Karinõmme küla.

 

Ajakava:

 

9.45 – 10.00 kogunemine, registreerimine.

10.00 – 12.15 õppetöö

12.15 – 12.30 lõuna

12.30 – 16:15 praktiline õpe

 

Koolituse maht 8 akadeemilist tundi. Õppetöö toimub välitingimustes.

 

Lektor Targo Pikkmets, veisekasvatuskonsulent, Talu ja Tulu OÜ juhatuse liige / lihaveisekasvataja, Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi juhatuse liige.

Õppe sisu: Koolitusel osalenu on saanud ülevaate lihaveiste pidamisest ja hooldamisest; nõuded karjatamisele; veekaitsenõuded, välitingimustes ja ehitises pidamine; kohtlemine ja käitlemine.

 

Sihtgrupp: Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad ning kõik teemast huvitatud isikud.

 

Registreerimise on lõppenud. GRUPP ON TÄIS.

 

Õppekava

Koolitusmaterjalid on leitavad siit: https://www.olustvere.edu.ee/et/toimunud-pria-pip-koolitused-ja-materjalid

Info tel. 513 6242

 

Koolitus toimub programmi “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames ning on sihtrühmale tasuta.

 

MAK_logo