Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

EPKK ARETUSKONVERENTS 2021

13. mai 2021 09:30 - 17:00

Eesti põllumajandusloomade aretus on väga pikkade traditsioonidega. Selle kinnituseks on meie piimakarja kõrged produktiivsusnäitajad, kus piimatoodangult lehma kohta oleme Euroopas teisel kohal. Lisaks meie tõukarja tuntus välisriikides, mis võimaldab teostada elusveiste eksporti. Lihaveisekasvatussektoris oleme teinud viimastel aastatel olulise arenguhüppe – üha rohkem lihaveised kaasatakse jõudluskontrolli, mis on eduka aretustöö eeldus. Oleme alustanud Eesti veiste genoomtestimisega, mille abil on võimalik meie parimaid loomi võrrelda teiste riikide populatsioonidega.
Lambakasvatuse aretustöös toimub meie kohalike tõugude ajalooliselt oluliste tunnuste hoidmine ning täiustamine läbi välisriikidest aretuskomponentide sissetoomise, et kaasaegsest geneetilisest materjalist osa saada.

Aretuskonverents on suunatud uutele aretustunnustele ja trendidele, mida lisaks põllumajandusloomade produktiivsusnäitajatele silmas pidada ning millega on võimalik toetada meie karjakasvatajate aretusvalikuid. See on hea võimalus saada ülevaade välisriikide ekspertidelt, millises suunas maailma aretustöö liigub.
Esmakordselt on aretuskonverentsile kaasatud nii veise- kui lambakasvatust puudutavad teemad.

 

Toimumise aeg ja koht: 13. mai 2021, veebikonverents

Konverentsi modereerib ETKÜ juhatuse esimees Tanel-Taavi Bulitko

 

PÄEVAKAVA

09:30 – 09:45 – konverentsi avamine ja tervitused

  • Tanel-Taavi Bulitko
  • Maaeluminister Urmas Kruuse /kinnitamisel/

I SESSIOON

09:45 – 10:30 – Kuidas parandada geneetikaga piimalehmade söödaefektiivsust, säästetud sööda hulka ja tootlikku iga?Anneke Talsma, ALTA GENETICS, INC (Holland)

10:30 – 11:30 – Taastootmise korraldamine piimaveisekasvatuses (videosalvestus) – Paulo Carvalho, St Genetics (USA)

11:30 – 12:30 – Embrüote kasutamine parimate emasloomade ja tipp-pullide geneetilise potentsiaali realiseerimiseks – Dany Pierre Rondeau (Kanada)

– sirutuspaus

II SESSIOON

12:40 – 13:40 – INTERBEEF – Kontseptsioonist reaalsuseni ja kuhu edasi? Osa 1Osa 2 –  Thierry Pabiou, ICBF (Iirimaa)

13:40 – 14:40 – Lihaveiste geneetilise ja genoomhindamise programmid  Iirimaa näitel– Andrew  Cromie, ICBF (Iirimaa)

14:40 – 15:15 – Interbeef ja lihaveiste geneetiline hindamine Eestis – Mart Uba, Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS

– sirutuspaus

III SESSIOON

15:30 – 16:30 – Eesti valgepealise ja eesti tumedapealise lambatõu komponent- ja parandajatõugude jõudlusnäitajad ja nende kasutamise mõju eesti valgepealisele ja eesti tumedapealisele lambatõule –  Vallo Seera, Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Selts

16:30 – 16:40 – Konverentsi kokkuvõte

 

NB! Registreerige osalemissoov kuni 12. maini SIIN.

 

Konverents on tõlkega ja osalejatele TASUTA.

 

Konverents toimub Maaeluministeeriumi tellimusel MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonna II raames; Rahastamisallikas: riigieelarve, Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).

 

Lisainformatsioon: EPKK projektijuht Maire Vimb – 600 9349, 50 86 664 või maire@epkk.ee

MAK_logo