Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev: PMK maheviljelusalaste uuringute tutvustus

29. juuni 2022 10:30 - 15:30

Infopäev: PMK maheviljelusalaste uuringute tutvustus

Aeg: 29. juuni kell 10.30-15.30

Koht: Kuusiku katsekeskus, Kuusiku, Rapla maakond, kogunemine Kuusiku põllupargis (vt teeviita)

Korraldajad: Põllumajandusuuringute Keskus ja Mahepõllumajanduse Koostöökogu

Teemad

  • Mahe- ja tavaviljeluse katse viljavahelduste mõjude selgitamiseks – Karli Sepp ja Kadri Allik (PMK)
  • Haljasväetis- ja vahekultuurid. Vahekultuuride segude katse – Merili Toom (ETKI)
  • Suviteraviljade väetamiskatse maheväetistega ja väetamise põhimõtted – Karli Sepp (PMK)
  • Põllupargi kultuurtaimede kollektsiooni tutvustus

Infopäev on tasuta. Osalemiseks on vajalik eelregistreerimine hiljemalt 26. juuniks siin https://forms.gle/oMVgrHoP7ugH2wSs9

Infopäev läheb osalejatel arvesse mahetoetuse kohustusliku koolitusena (6 ak tundi).

Lisainfo: maheteave@gmail.com

 

Maheviljelusega seonduva uuringu eesmärgiks on selgitada mahe-ja tavaviljeluse külvikordades mullaviljakuse, mullatervise ja kultuuride saaginäitajate muutusi pikema aja jooksul, kasutades erinevaid agrotehnoloogilisi lahendusi.

Uuritavad külvikorratüübid ja agrotehnoloogiad on valitud selliselt, et need oleks kasutatavad Eesti põllumajandusettevõtetes. Külvikordade viljavaheldus ja nende majandamine vastavad MAHE toetuse ja keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) toetuse saamise tingimustele. Uuringu tulemusi kasutatakse põllumajanduslike keskkonnatoetuste hindamise ja seire taustinformatsioonina ning seireindikaatorite valiku täpsustamiseks.

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ mahemajanduse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

MAK_logo