Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Raietüübi ja tehnika valik lõppraieks

4. dets. 2021 10:00 - 13:15

Raietüübi ja tehnika valik lõppraieks

04.02.2022

Äripäeva veebiseminar

 

Iga mets vajab hooldus- ja raietöödeks erinevat lähenemist. Järjest rohkem kasutatakse väikeseid metsamasinaid, mis avaldavad pinnasele vähem survet ja on keskkonnasõbralikumad.

Veebiseminari eesmärk on anda osalejatele juhised ja teadmine, kuidas valida oma metsa jaoks õige raieviis.

Veebiseminaril räägitakse järgmistel teemadel:

  • mis on lõppraie, erinevad raietüübid;
  • kasvukohatüübid, nende arvestamine lõppraie planeerimisel;
  • raietööde planeerimine, vajalikud kokkulepped ja load;
  • erinev tehnika lõppraie teostamiseks väiketehnikaga;
  • erinev tehnika lõppraie teostamiseks suure võimsusega tehnikaga;
  • väiketehnika kasutamine hooldusraietel;
  • väiketehnika metsamaterjali kokkuveoks;
  • looduse säästmine lõppraie käigus

 

Veebiseminari viib  läbi Metsatuba OÜ juhatuse liige ja tunnustatud metsakorraldaja Tenek Mäekivi.

 

Veebiseminar on TASUTA.

Metsanduse teemal korraldatud tegevuses osalemise toetamine on riigiabi komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 193, 01.07.2014, lk 1–75), artikli 38 tähenduses.

Abil loetakse olevat ergutav mõju, kui abisaaja on asjaomasele liikmesriigile esitanud kirjaliku abitaotluse enne projekti või tegevusega seotud töö alustamist.

Taotluse veebiseminaril osalemissooviga saab täita (registreerimisvormSIIN. Kui millegipärast registreerimine ei õnnestu, siis palun saatke kiri liina.aru@aripaev.ee.

Lisainfot ürituse kohta leiate siit.

 

Veebiseminar toimub 4. veebruaril kell 10.00-13.15 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.  Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Lisainfot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades liina.aru@aripaev.ee.

 

Veebiseminar toimub MAK 2014-2020 “Teadmussiirde ja teavituse toetuse (meede 1) üleriigilise ulatusega tegevuste” meetme raames, tegevust toetab Euroopa Liit. Toetus – infopäeval osaleja kohta 62,00 eurot.

MAK_logo