Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Riskijuhtimine nõustajale (majandusmoodul)

21. okt. 2021 09:00 - 22. okt. 2021 14:30

Koolitusel osalemise eeltingimuseks on eelnevalt läbitud üldmoodul.

Koolitus toimub 21. – 22. oktoober 2021.

Koolitus toimub Eesti Maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton (BBB) keskkonnas.

Taimekasvatuse mooduli läbinud õppija:

  • teab põllumajandustoorme ja -toodangu hindade volatiilsuse ja äririskide sh finantsriskide olemust, finantsriskide juhtimise võimalusi ja oskab neid rakendada nõustamistöös;
  • mõistab põllumajandustoodete turgude toimimist ja põllumajanduses kasutatavate sisendite turgude toimimist;
  • oskab analüüsida riskide majanduslikke mõjusid;
  • oskab kujundada riskijuhtimise strateegiaid põllumajandusettevõttes (rõhuasetus riskide ülekandumisel).

AJAKAVA:

1. päev (21. oktoober 2021)
9.15-10.45 Ettevõtte strateegiliste ja taktikaliste riskide eristamine. Taktikaliste riskide: finantsriski ja äririski ulatuse mõõtmine ja hindamine. (Maire Nurmet)
11.00-12.30 Põllumajandusettevõtte majanduslike riskide maandamise strateegiad ettevõtetes: ülekandmine, leevendamine ja aktsepteerimine ning riskide hajutamise meetmed: äritegevuse mitmekesistamine, reservid. (Maire Nurmet)
12.30-13.00 LÕUNA
13.00-14.30 Avaliku ja erasektori koostöös rakendatavad põllumajanduse riski hajutamise meetmed: rahalised toetused, kapitaliturumeetmed ja kindlustusteenus (Katrin Lemsalu)

2. päev (22. oktoober 2021)
9.15-10.45 Põllumajandusriskide juhtimise praktilised kogemused ettevõttes, tururiskid ja hankeriskid – lektor Jüri Lehtsaar, ekspert Kristjan Rebane
11.00-12.30 Põllumajandusriskide juhtimise praktilised kogemused ettevõttes, tootmisriskid, personaliriskid ja finantsriskid – lektor Jüri Lehtsaar, ekspert Kristjan Rebane
12.30 – 13.00 LÕUNA
13.00-14.30 Riskid toiduainete tarneahelates ja varustuskindluse tagamine Covid 19 tingimustes – lektor Rando Värnik

Sihtrühm:
1) kehtiva kutsetunnistusega konsulent või isik, kelle konsulendi kutsetunnistuse kehtivusaeg on lõppenud;
2) põllu- või maamajandusliku nõuandetegevusega tegelev nõustaja või
3) põllu- või maamajanduslikust nõuandetegevusest huvitatud isik Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 71 lõikes 1 sätestatud valikumenetluse kohaselt valitud nõustamisteenuse osutaja nõusolekul.

Registreeruda moodulile saab SIIN

Koolituse tellija: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Tegevus finantseeritakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond´i (EAFRD) vahenditest.

Kontakt ja täiendav info: Jaana Orin, Mob: +372 5213304, E-post: jaana.orin@emu.ee

MAK_logo