Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Sündmuste seeria Sündmuste seeria: Riskijuhtimine nõustajale (taimekasvatuse moodul)

Riskijuhtimine nõustajale (taimekasvatuse moodul)

17. sept. 2021 10:00 - 16:00

Koolitusel osalemise eeltingimuseks on eelnevalt läbitud üldmoodul.

Koolitus toimub 16. ja 17. septembril 2021.

Koolituse esimene õppepäev toimub Valgamaal, HUmmuli Agro OÜ-s. Koolituse teine õppepäev toimub Tartus, Eesti Maaülikooli peahoones (Fr.R. Kreutzwaldi 1A-aud 104).

Taimekasvatuse mooduli läbinud õppija:

  • teab taimekasvatuses enam esinevaid ilmastikust ja kliimast tulenevaid jm tootmisriske (külviaeg, sort, taimekaitse, taimetervis, väetamine) ning oskab neid ennetada ja minimeerida;
  • teab riskide mõõtmise, hindamise ja juhtimise põhimõtteid taimekasvatuses;
  • teab ja oskab suunata riske leevendavaid tegureid taimekasvatuses;
  • mõistab riskijuhtimise olulisust põllumajandusliku tegevuse jätkusuutlikkuse osana;
  • oskab leida kitsaskohti riskide hindamisel, mõõtmise ja juhtimisel ning pakub välja lahendusi.

AJAKAVA:

1. päev (16. september)
10.00 – 13.00 – Ettevõtte Hummuli Agro OÜ (Valgamaa) põldudel ja farmis.
Riskid taimekasvatuses: talivilja- ja rohumaade kevadine hindamine; silomahla lekkest tekkiva saastuse vältimine – Are Selge, EMÜ Margus Lepp (ekspert, Vändra AS juhatuse esimees)
Riskid loomakasvatuses: traumade (lüpsilehmad) vähendamiste võimalustest farmis. Are Selge, EMÜ
13.00 – 13.30 LÕUNA
13.30 – 15.00 – Ettevõtte Hummuli Agro OÜ seminariruumis
IT lahenduste kasutamine riskide juhtimisel. – Margus Lepp (ekspert, Vändra AS juhatuse esimees)
Süsiniku jalajälje mõõtmise metoodika põllumajandusettevõttes, eesmärgid ja ambitsioonid, Are Selge, EMÜ

2. päev (17. september)
9.45 – 10.00 – Hommikukohv
10.00 – 11.00 – Kliimaga seotud riskid ja haavatavus taimekasvatuses – Evelin Loit, EMÜ
11.15 – 12.30 – Taimekaitse väljakutsed ja võimalused (keemiliste preparaatide vajadus ning load), Indrek Keres, EMÜ
12.30 – 13.15 – LÕUNA
13.15 – 14.15 – Toitainete vajadus ja keskkonnamõjud – Indrek Keres, EMÜ
14.15 – 14.30 – Kohvipaus
14.30 – 15.45 – Uute sortide ning täppisaretuse võimalused ja riskid – Evelin Loit, EMÜ

Sihtrühm:
1) kehtiva kutsetunnistusega konsulent või isik, kelle konsulendi kutsetunnistuse kehtivusaeg on lõppenud;
2) põllu- või maamajandusliku nõuandetegevusega tegelev nõustaja või
3) põllu- või maamajanduslikust nõuandetegevusest huvitatud isik Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 71 lõikes 1 sätestatud valikumenetluse kohaselt valitud nõustamisteenuse osutaja nõusolekul.

Registreeruda moodulile saab SIIN

Koolituse tellija: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Tegevus finantseeritakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond´i (EAFRD) vahenditest.

Kontakt ja täiendav info: Jaana Orin, Mob: +372 5213304, E-post: jaana.orin@emu.ee

MAK_logo