Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Riskijuhtimine nõustajale (üldmoodul) (veebikoolitus)

10. dets. 2020

Seoses C-19 kiire levikuga on Eesti Maaülikooli korraldatav täiendkoolitus üleviidud veebikeskkonda.

Täienduskoolitusprogrammi üldmooduli läbinud õppija teab:

  • teab riskide väljaselgitamise metoodikaid, tunneb riskide tüpoloogiat ning oskab liigitada riske ja saab aru erinevate riskide erisustest;
  • teab ilmastiku ja kliima muutustest esilekerkivaid peamisi põllumajandustootmist mõjutavaid riske, äririskid sh finants-, sissetulekuteriskid, tururiskid, ning nende hindamise võimalusi;
  • teab põllumajanduse keskkonnatingimuste muutustest esilekerkivate riskide olemust ja nende tekke allikaid ning oskab neid seostada oma nõustamisvaldkonnaga;
  • tunneb valdkonda puudutavaid riskide juhtimisega seonduvaid õigusakte, nõudeid ja ÜPP riskide juhtimise meetmeid;
  • teab, kuidas juhitakse riske teistes Eestiga sarnaste tootmistingimustega riikides.

AJAKAVA:
9.00 – 9.15 – Tervituskohv
9.15 -10.45 – Riski definitsioon ning riskijuhtimisega seotud mõisted; põllumajandustootmise riskiallikad ja põllumajandusriskide tüpoloogia – Maire Nurmet, EMÜ
10.45 – 10.55 – Kohvipaus
10.55 – 12.25 – Riskijuhtimise põhimõtted ja strateegiad– Maire Nurmet, EMÜ
12.25 – 13.00 – Lõuna
13.00 – 14.30 – Riskide mõõtmine ja hindamine; põllumajandusriskide allikate ja riskide maandamise
võimalused – Rando Värnik, EMÜ
14.30 – 14.45 – Kohvipaus
14.45 – 16.15 – Riskijuhtimine Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) kontekstis Eestis ja
teistes riikides – Rando Värnik, EMÜ

Sihtrühm:
1) kehtiva kutsetunnistusega konsulent või isik, kelle konsulendi kutsetunnistuse kehtivusaeg on lõppenud;
2) põllu- või maamajandusliku nõuandetegevusega tegelev nõustaja või
3) põllu- või maamajanduslikust nõuandetegevusest huvitatud isik Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 71 lõikes 1 sätestatud valikumenetluse kohaselt valitud nõustamisteenuse osutaja nõusolekul.

Osalustasu: Kursus on sihtrühmale tasuta (koolitus, õppepäeval toitlustamine)

Registreerumise info: Õppekava on jagatud neljaks mooduliks: kohustuslik üldmoodul ning valikuna kas loomakasvatuse ja veterinaaria erialamoodul, taimekasvatuse erialamoodul või majanduse erialamoodul. Erialamooduli läbimiseks on kohustuslik eelnev üldmooduli läbimine. Erialamoodulid toimuvad aastal 2021. Täpsemast infost teavitatakse üldmooduli läbinuid kirjateel.

Registreerumine ja lähem info maaülikooli avatud ülikooli kodulehel:
http://avatudylikool.emu.ee/et/avatud-ulikool/sihtruhmale/konsulent/

Registreeru kohe SIIN

Koolituse tellija: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)
Tegevus finantseeritakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond´i (EAFRD) vahenditest.
Kontakt: Jaana Orin, Mob: +372 5213304, E-post: jaana.orin@emu.ee

MAK_logo