Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Tähtsaimad lepingud metsanduses

7. sept. 2021 10:00 - 13:30

Tähtsaimad lepingud metsanduses

07.09.2021

Äripäeva veebiseminar

 

 

Veebiseminaril räägime metsanduse valdkonna tüüpilistest lepingutest ja nendega seotud probleemidest. Käsitleme raieõiguse ja metsamaterjali võõrandamise lepingut, teenuselepingut ja töölepingut metsandusvaldkonnas. Juhime tähelepanu vigadele, mida lepingute tegemisel vältida ning anname praktilisi soovitusi tekkinud probleemide lahendamiseks.

Veebiseminari läbimine aitab ennetada metsanduse valdkonnas lepingute sõlmimisega kaasneda võivaid juriidilisi probleeme. Veebiseminari läbinud metsaomanik oskab hinnata, millal millist lepingut sõlmida, oskab märgata sõlmitavates lepingutes tema jaoks olulist ja seeläbi maandada riske, mis on seotud teise poole võimaliku lepingu rikkumisega.

 

Täpsemalt räägime veebiseminaril järgmistel teemadel:

  •        kasvava raieõiguse müügist,
  •        metsamaterjali müügist,
  •        toodangu müügist,
  •        teenuslepingudest,
  •        ehituslepingudest,
  •        kinnisasjade kasutamist puudutavast.

Samuti kästiletakse töölepinguid metsandusvaldkonnas.

Räägitakse ka sellest, mis saab siis, kui lepingut ei täideta, kuidas metsaomanik peaks end selle vastu kaitsma.

 

Veebiseminari viivad läbi advokaadibüroo TRINITI vandeadvokaadid Siim Maripuu ja Klen Laus.

 

Veebiseminar on TASUTA. Lisainfot veebiseminari kohta leiate: https://pood.aripaev.ee/veebiseminar-tahtsaimad-lepingud-metsaduses.

Metsanduse teemal korraldatud tegevuses osalemise toetamine on riigiabi komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 193, 01.07.2014, lk 1–75), artikli 38 tähenduses.

Abil loetakse olevat ergutav mõju, kui abisaaja on asjaomasele liikmesriigile esitanud kirjaliku abitaotluse enne projekti või tegevusega seotud töö alustamist.

Taotluse veebiseminaril osalemissooviga saab täita (registreerimisvormSIIN. Kui millegipärast registreerimine ei õnnestu, siis palun saatke kiri liina.aru@aripaev.ee.

 

 

Veebiseminar toimub 7. septembril kell 10.00-13.15 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.  Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Lisainfot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades liina.aru@aripaev.ee.

 

Veebiseminar toimub MAK 2014-2020 “Teadmussiirde ja teavituse toetuse (meede 1) üleriigilise ulatusega tegevuste” meetme raames, tegevust toetab Euroopa Liit. Toetus – infopäeval osaleja kohta 62,00 eurot.

 

MAK_logo