Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Täienduskoolitus Tootmishügieen ja sanitatsiooni korraldus

28. aug. 2017

 

Autoga saabujatel palume jälgida liiklust korraldavaid märke. Ülikoolilinnakus on võimalik parkida spordihoone või tehnikamaja parklas. (Veenduge, et ei pargiks lubadega piirkonda – trahvioht on täiesti olemas!)

Ajakava

10.00 – 11.30 õppetöö
11.30 – 12.00 kohvipaus
12.00 – 13.30 õppetöö
13.30 – 13.40 paus
13.40 – 15.10 õppetöö

 

Õppetöö vorm

auditoorne õpe

Õppekeel

eesti keel

Õppejõud

Mati Roasto, Eesti Maaülikooli professor, dr (vet-med) toiduhügieeni osakonna juhataja

                     

Hinnainfo

Tegevust finantseeritakse
Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme 1 "Teadmussiire ja teavitus" tegevuse "Pikaajalised programmid" raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.

NB! Teavitame!
Antud koolitustegevuses osalemine on osaleja jaoks vähese tähtsusega abi.

Sihtrühm

Täienduskoolitusest võib osa võtta põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja.

Eesmärk

Saada ülevaade tootmishügieeni mõjutavatest teguritest ning toidu käitlemisettevõtte sanitatsiooni (koristamine, desinfitseerimine jms.) korraldamise alustest.

 

Õpingute alustamise tingimused

Kuulumine sihtrühma

 

Sisu

Seadusandlusest tulenevad nõuded tootmishügieenile ja toidu ohutusele;
Tootmishügieeni eesmärgid, korraldus ja head tavad;
Tootmishügieeni seosed toidu ohutuse ja -kvaliteediga;
Tootmishügieeni mõjutavad faktorid;
Personali hügieeni tähtsus tootmishügieeni tagamisel;
Seadmete ja hoonete hügieeniline disain, hügieenitsoonide vajalikkus;
Biokirmed tootmiskeskkonnas ja nende tuvastamise ja hävitamise võimalused;
Tootmishügieeniga enim seotud mikrobiolooglised ohud;
Toidu ohutust enim mõjutavad toidupatogeenid;
Tootmiskeskkonnas puhtuse tagamine, sanitatsiooni põhimõtted;
Tootmishügieeni probleemsete kohtade tuvastamise võimalused;
Hügieeniproovide võtmine, laboratooriumisse saatmine ning analüüsitulemuste tõlgendamine;
Tootmiskeskkonnas Listeria monocytogenes tuvastamine ja likvideerimine.

   

Info ja registreerumine

Vajalik eelregistreerumine maaülikooli avatud ülikooli kodulehel:  http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/piptoit/

 

MAK_logo