Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Taimekaitsekoolitus taimekaitsevahendi turustajale

13. nov. 2018

Taimekaitsevahendi turustaja koolitus toimub 13. novembril 2018 Baltic Agro Jüri esinduse koolitusruumis (Rukki tee 8 Lehmja küla Harjumaa) algusega kell 9.00. Koolitus lõppeb eksamiga, mis algab orienteerivalt kell 16:30. Eksami edukalt läbinud koolitusel osalejad saavad tunnistuse koolituse läbimise kohta, mille alusel antakse välja taimekaitsetunnistus.

Koolituse tasu on 50 eurot osalejat kohta.

Registreeru koolitusele: Taimekaitse turustajale 

Registreerumisel kindlasti märkida isikukood, email ning aadress. Palun kontrollige kindlasti emaili aadressi õigusest, sellele aadressile saadetakse arve. Tunnistus väljastatakse vaid arve tasunud osalejale.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • kehtivad taimekaitsealased riigisisesed, Euroopa Liidu ja rahvusvahelised õigusaktid; taimekaitsevahendite turustamisele, hoidmisele ja kasutamisele esitatavad nõuded;
 • ülevaade turule lastud taimekaitsevahenditest, nende liigitamine kasutusotstarbe, toimemehhanismi, toimespektri ja ohuklasside järgi ning sobiva taimekaitsevahendi valiku põhimõtted;
 • kultuurtaimede kahjustajad ja nende tõrjevõimalused;
 • taimekaitsevahendi pakend ja märgistus;
 • taimekaitsevahendi tühja pakendi, pesuvee, pritsimislahuse ning taimekaitsevahendi jääkide käitlemine;
 • ebaseaduslik taimekaitsevahend, sellest tulenevad riskid ning meetodid sellise toote tuvastamiseks;
 • integreeritud taimekaitse põhimõtted;
 • ohutusnõuded taimekaitsevahendi kasutamisel, keskkonnaohutus, sealhulgas riskid sihtrühmavälistele taimedele, kasulikele putukatele, elusloodusele, bioloogilisele mitmekesisusele, joogiveele, valgaladele, kaitsealadele ning asjakohased meetmed nende riskide vähendamiseks;
 • taimekaitseseadmete tüübid ja taimekaitseseadmete kasutamise võtted. Taimekaitseseadmete ettevalmistamine tööks ning taimekaitseseadmete toimimise kontroll, sealhulgas nende reguleerimine;
 • taimekaitsevahendi töölahuse valmistamine ja kulunormi arvestamine. Taimekaitseseadme tehniline kontroll;
 • ohutusnõuded taimekaitseseadme kasutamisel, puhastamisel, hooldamisel ning hoidmisel;
 • taimekaitsevahendi mürgistuse sümptomid ja esmaabivõtted;
 • isikukaitsevahendid ja nende praktiline kasutamine;
 • töötervishoiu ja tööohutuse nõuded.

 

Koolituse viib läbi Tiiu Annuk. Tiiu töötab Scandagra Eesti AS nõustaja-agronoomina. Tal on taimekaitsealane koolituskogemus ja koostöö Luua Metsanduskooliga alates 2002. aastast. On lõpetanud 2001. aastal  loodusteaduste magistri entomoloogia alal EPMÜ’s.

Koolituse maht 8 akadeemilist tundi.

Rohekm infot: Luua Metsanduskooli kodulehel

Lisainfo:
koolitus@luua.ee
+372 52 54 004