Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Tasuta infopäev “Tootmishügieen ja sanitatsiooni korraldus”

22. mai 2015

Võrumaa

Hotell Tamula, Vee tn 4, Võru

Võrumaa

Eesti Maaülikool korraldab Eesti Maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.1.1 raames infopäeva

TOOTMISHÜGIEEN JA SANITATSIOONI KORRALDUS

Sihtrühm: põllumajandustoodete tootmise, toidu tootmise või töötlemisega tegelevad füüsilised või eraõiguslikud juriidilised isikud  ja tema töötajad

Maht: 7 akadeemilist tundi

Toimumisaeg ja -koht: reede, 22.05.2015 hotell Tamula, Vee tn 4, Võru

Teemad

• Tootmishügieen kui ettevõtte strateegia

• Olulisemad toidupatogeenid ja nende seos ettevõtte tootmishügieeniga

• Listeria monocytogenes tootmishügieeni mõjutava faktorina ning probleemi ennetamise ja likvideerimise võimalused

• Toidu saastumine k.a ristsaastumine ja selle vältimise võimalused

• Tootmisruumide ehituslikud aspektid ja nende seos ettevõtte toidu- ja tootmishügieeniga

• Hügieenitsoonide vajalikkus ja selle seos personalihügieeniga

• Toidupatogeenidest ja riknemist põhjustavast mikrofloorast koosnevate biokilede teke, avastamine ja likvideerimine

• Käitlemisettevõtte sanitatsiooni (puhastamine, pesemine, desinfitseerimine) põhimõtted ja korraldus

Õppejõud

Mati Roasto, professor, Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi toiduhügieeni osakonna juhataja

Ajakava 

10.00 – 11.30 õppetöö

11.30 – 11.40 paus

11.40 – 13.10 õppetöö

13.10 – 13.40 kohvipaus

13.40 – 15.10 õppetöö

15.10 – 15.15 paus

15.15 – 16.00 õppetöö

Kursus on sihtrühmale tasuta.

Kohtade arv on piiratud, vajalik eelregistreerimine maaülikooli avatud ülikooli tel 731 3175; 731 3275; 731 3174

või täites registreerumisvormi maaülikooli kodulehe aadressil http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/registreeru-kursusele/

 

Infopäeva korraldab:

Eesti Maaülikooli avatud ülikool

Tel 731 3174,  731 3275, 731 3175

avayl@emu.ee

http://avatudylikool.emu.ee/

Kreutzwaldi 56/1

51014 Tartu