Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Tasuta koolitus “Metsa majandamine” Tartumaal

28. aug. 2013

Tartumaa

Dorpat Konverentsikeskus (Turu 2, Tartu)
Järvselja Õppe- ja Katsemetskond (Meeksi vald, Tartumaa)

Tartumaa

Koolituskeskus Reiting kutsub Tartumaa erametsaomanikke kahepäevasele tasuta koolitusele, mis koosneb teoreetilisest õppepäevast Tartus ja praktikast Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas.

METSA MAJANDAMINE

Aeg: 28.08.2013- 29.08.2013
Kellaaeg: 09.30-16.45
Asukohad: Dorpat Konverentsikeskus (Turu 2) ja Järvselja Õppe- ja Katsemetskond (Meeksi vald, Tartumaa)
Kestvus: 16 akadeemilist tundi
Koolitajad: Priit Kask, Piia Asper, Aare Tuul
Hind: Sihtgrupile TASUTA (sisaldab materjale ja toitlustust)

Sihtgrupp: Tartumaa erametsaomanikud ja metsandussektori töötajad.

Eesmärk: Kasvatada metsa majandamise mahtu, taset ja usaldusväärsust Eestis. Parandada metsandussektori konkurentsivõimet ja ettevõtlikkust.

Esimene õppepäev
(teoreetiline osa Tartus)
Teine õppepäev
(praktiline osa Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas)
 1. Metsa mõiste, Eesti metsavarud
 2. Metsapoliitika – Metsanduse arengukavad – Metsade korraldamine – Metsanduslikud organisatsioonid – seltsid ja liidud, metsanduse toetajad – Metsanduse juhtimine. Keskkonaministeerium. Keskkonnaamet. Keskkonnaagentuur – Riigimetsa kasutamine ja majandamine
 3. Metsasaadused, puidu kasutus, energeetika
 4. Seadusandlus – Metsaseadus – Metsa majandamise eeskiri – Looduskaitseseadus
 5. Metsa hindamine
 6. Metsataimede kasvatamine
 7. Metsa kasvukohatüübid, metsa uuendamine ja hooldamine
 8. Metsa raie ja puidu sortimendid, transport
 9. Metsaparandus
 10. Igaüheõigus ja loodusõpe metsas
 11. Maksud metsa majandamisel (lektor Piia Asper)
 1. Metsandusõppe kujunemine ja eesmärgid. Metsateaduslikud katsealad ja uuringud.
 2. Metsas kasvatatavad puuliigid ja nende omadused. (Puude kasvu ökoloogilised tegurid, seemnevarumine, nõuded seemnete varumisel ja kasutatavatele istikutele, Järvselja kõrged puud)
 3. Metsa hooldamine – metsakultuuride rajamine, hooldus, noorendike hooldus, hooldusraied.
 4. Pärandkultuur metsas, objektide liigid. Pärandkultuuriobjektide külastust.
 5. Looduskaitse – esimese metsakaitseala Järvselja ürgmetsa külastus

Rühmatöö:

 1. Metsakultuuri inventuur (ringproovitükk)
 2. Puu vanuse ja kõrguse määramine

Osalemiseks on vajalik eelnev registreerumine. NB! Kohtade arv on piiratud.
Osalussoovist palume teatada allolevatel kontaktidel või kodulehel http://reiting.ee/metsa-majandamine-tasuta-koolitus

OÜ REITING PR
Aadress: Kastani 39-12, Tartu 50410
Tel: 733 3690, 5332 6481
E-post: koolitus@reiting.ee
Koduleht: www.reiting.ee

PRIA MAK Meede 1.1.2 toetuse viitenumber 112013781174