Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Teraviljafoorum 2020: Muutuvad keskkonnanõuded Eesti teraviljasektoris

9. dets. 2020

EPKK Teraviljafoorum 2020: Muutuvad keskkonnanõuded Eesti teraviljasektoris toimub virtuaalselt 9. detsembril kella 10 – 16.30.

NB! Foorumile palume registreeruda kuni 8. detsembrini  SIIN.  Registreerunutele saadame lingi osalemiseks 9. detsembri hommikul.

Teraviljafoorumi eesmärgiks on analüüsida Eesti teraviljasektori väljavaateid muutuvate keskkonnanõuete ja uute strateegiliste eesmärkide tingimustes. Foorumil käsitletakse teemasid, mis on seotud Eesti teraviljakasvatuse majandusliku ja keskkonnaalase jätkusuutlikkusega. Käimas on arutelud ühise põllumajanduspoliitika Eesti strateegiakava üle aastateks 2021-2027, millel on oluline mõju meie teraviljasektorile. Foorum keskendub ka säästvale taimekaitsele arvestades, et taimekaitsevahendite valik turul muutub üha ahtamaks ja ühiskond seab tootmisele üha rangemaid nõudmisi keskkonnakaitse osas. Euroopa Komisjon on Euroopa roheleppe osaks olevate „Talust taldrikule“ ja elurikkuse strateegiate raames seadnud ambitsioonikad eesmärgid keemiliste taimekaitsevahendite ja väetiste kasutamise vähendamiseks põllumajandustootmises. Teraviljasektorit hakkab otseselt mõjutama eesmärk vähendada 2030. aastaks keemiliste pestitsiidide kasutamist ja nendega seotud riski 50%, toitainete kadu vähemalt 50% ja väetiste kasutamist vähemalt 20%. Samuti soovitakse suurendada mahepõllumaa osakaalu vähemalt 25%-ni. Elurikkuse strateegia raames soovitakse lisaks ka kaitsta 30% kogu EL maismaast, sh rangelt kaitsta 10% EL maismaast, parandada tolmeldajate olukorda ning 10% põllumajandusmaast jätta tootmisest välja elurikkuse suurendamise eesmärgil.

P Ä E V A K A V A

09.40 – 10.00 – Veebikeskkonna avamine

I sessioon: Ühine põllumajanduspoliitika 2021-2027

10.00 – 10.15 Sissejuhatus – Jaak Läänemets, EPKK teraviljatoimkonna esimees

10.15 – 11.00 EL ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava hetkeseis ja roheleppe strateegiad – Katrin Rannik, Maaeluministeerium

II sessioon: Muld kui teraviljatootmise oluline ressurss

11.00 – 11.20 Euroopa Liidu ja Eesti mullapoliitika arengusuunad – Eike Lepmets, Maaeluministeerium

11.20 – 11.50 Mulla tasakaal – Priit Penu, Põllumajandusuuringute Keskus

11.50 – 12.15 Põllumajanduspraktikad mullaviljakuse hoidmisel ja säästval taimekaitsel – Jaak Läänemets, Avispeamees OÜ

12.15 – 13.00 LÕUNAPAUS

III sessioon: Säästev taimekaitse muutuvates tingimustes

13.00 – 13.30 Kuidas tagada tõhus taimekaitse tulevikus? – Evelin Hillep, Maaeluministeerium

13.30 – 14.00 Säästev taimekaitse muutuvates tingimustes – Tiiu Annuk, Põllumeeste ühistu KEVILI

14.00 – 14.20 Sünteetiliste ja bioloogiliste pestitsiidide mõjud meemesilastele ja kimalastele – Risto Raimets, Eesti Maaülikool

14.20 – 14.45 VÄIKE VAHEAEG

IV sessioon: Teraviljasektori väljavaated

14.45 – 15.00 Sordikaitse ja uute sortide turule jõudmine – Karen Uudeberg, Eesti Seemneliit

15.00 – 15.30 Teraviljasektori roll kliimaneutraalsuse saavutamisel – Margus Ameerikas, Baltic Agro

15.30 – 16.00 Teraviljaturu ülevaade ja prognoosid – Indrek Aigro, Copenhagen Merchants

V sessioon: Ühiskonna ootused põllumehele

16.00 – 16.30 Mida peaksid põllumehed tegema, et avalikkus ja poliitikud neid paremini mõistaksid? – Andreas Kaju, Meta Advisory

16.30 Foorumi kokkuvõte

 

Foorumi moderaator on Olav Kreen, Rabaveere talu

Foorumil osalemine on tasuta. Foorumi korraldamist toetab Euroopa Liit.

Lisainfo: Vahur Tõnissoo, EPKK juhatuse liige, vahur@epkk.ee, tel 5331 5198

 

MAK_logo