Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Toidu säilitamisnõuete määramine

29. sept. 2017

Autoga koolitusele saabujatele – parkida saab maaülikooli spordihoone parklas või tehnikamaja tornühiselamupoolses parklas. NB! Jälgige parkimist korraldavaid märke

Toimumise ajakava 

10.00 – 11.30 õppetöö
11.30 – 12.00 paus
12.00 – 13.30 õppetöö
13.30 – 13.45 paus
13.45 – 15.15 õppetöö

Õppekeel: eesti keel

Õppejõud: Mati Roasto, professor, dr (vet-med) toiduhügieeni osakonna juhataja                     

Hinnainfo

Tegevust finantseeritakse
Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme 1 "Teadmussiire ja teavitus" tegevuse "Pikaajalised programmid" raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.
Antud koolitustegevuses osalemine on osaleja jaoks vähese tähtsusega abi.

Sihtrühm

Täienduskoolitusest võib osa võtta põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja.

Eesmärk

Osata teostada toidu kestvuskatseid ning tunda toidu säilimisaegade määramise aluseid.

Õpingute alustamise tingimused

Kuulumine sihtrühma

Sisu

Toidu säilitamisnõuete määramisega seonduv seadusandlus ja selle tõlgendamine;
Toidu säilimisajaga seonduvad terminid ning nende tähendus;
Toidus mikroorganismide kasvu mõjutavad tegurid;
Toidu säilimisaega mõjutavad tegurid;
"Kõlblik kuni" või "Parim enne";
Toidu riknemise viisid;
Toidu mikrobioloogilised kriteeriumid;
Toidu säilimisaja määramise otsesed ja kaudsed meetodid;
Toidu säilimisaja määramise etapid, ametlikud kestvuskatsed;
Toidu säilimisaegade määramisega seonduvad proovivõtukavad;
Toidu säilimisaja pikendamise võimalused.

Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt 10

Registreerumise tähtaeg 20.09.2017 EELREGISTREERUMINE ON VAJALIK !

Info ja registreerumine Eesti Maaülikooli avatud ülikooli kodulehel: http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/piptoit/

 

MAK_logo