Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Veebiseminar „Lepingud metsanduses I: „Milline leping metsamajandamisel valida?“

6. nov. 2019

„Lepingud metsanduses I: „Milline leping metsamajandamisel valida?“

06.11.2019 kell 13:00-16:15

Äripäeva veebiseminar

Veebiseminaril „Lepingud metsa majandamisel“ käsitletakse metsanduse valdkonna tüüpilisi lepinguid ja nendega seotud probleeme.  Räägitakse järgmistest lepingutest:

1) kasvava metsa raieõiguse võõrandamise leping;

2) metsamaterjali võõrandamise leping;

3) raieteenuse leping;

4) naaberkinnisasja kasutamise kokkulepe (seoses juurdepääsutee kasutamise ja laoplatsi rajamisega); 5) kasutusvalduse seadmise leping.

Seminaridel käsitletakse lepingute olemust, millisel eesmärgil ühte või teist lepingut sõlmida, samuti vorminõudeid ning olulisemaid tingimusi. Räägitakse ka põhjalikumalt juba sõlmitud lepingute täitmisest, sellest millised on lepingute täitmise tagamise võimalused ja mida teha siis kui teine pool lepingut rikub. Käsitletakse kõige olulisemaid probleeme ja kohtupraktikat.

I seminaril „Milline leping metsamajandamisel valida?“ käsitletakse metsa majandamise lepingute kontekstis täpsemalt järgmisi teemasid:

1)            millisel eesmärgil ühte või teist lepingut metsa majandamisel sõlmida;

2)            millise eeltöö võiks metsaomanik ära teha enne lepingu sõlmimist;

3)            metsateatise olemasolu lepingute sõlmimise eeldusena;

4)            mida tähendab tüüptingimustel sõlmitud leping ja miks erametsa omanikul on vaja seda teada;

5)            metsaseadusest tulenevad nõuded lepingutele;

6)            lepingute vormi- ja sisunõuded.

Seminari sihtgrupp: eelkõige erametsamaa omanikud, kes soovivad saada rohkem teada metsanduse valdkonna tüüpilistest lepingutest ning nendega seotud probleemidest.

Koolituse läbimine aitab ennetada metsanduse valdkonnas lepingute sõlmimisega kaasneda võivaid juriidilisi probleeme. Koolituse läbinud metsaomanik oskab hinnata, millal millist lepingut sõlmida, oskab märgata sõlmitavates lepingutes tema jaoks olulist ja seeläbi maandada riske, mis on seotud teise poole võimaliku lepingu rikkumisega.

Veebiseminari viib läbi advokaadibüroo EnvirLaw partner ja vandeadvokaat Mirjam Vili.

Veebiseminar on TASUTA. Registreeru veebiseminarile SIIN ja lisainfot leiad SIIT.

Veebiseminar toimub 6. novembril kell 13:00-16:15 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.  Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Lisainfot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades liina.aru@aripaev.ee.

 

Veebiseminar toimub MAK 2014-2020 “Teadmussiirde ja teavituse toetuse (meede 1) üleriigilise ulatusega tegevuste” meetme raames, tegevust toetab Euroopa Liit.

MAK_logo