Maaeluministeerium
PRESSITEADE
20.04.2016

Tänavu makstakse põllumajanduse otsetoetusteks 114,5 miljonit eurot

Maaeluminister Urmas Kruuse allkirjastas määruse, millega kehtestatakse 2016. aasta põllumajanduslike otsetoetuste tingimused ja väljamaksmise kord. Võrreldes eelmise aastaga suunatakse toetusi veelgi enam tegeliku põllumajandustootmise toetuseks.

„2016. aasta otsetoetuste suuremad muudatused võrreldes eelmise aastaga on seotud sellega, et püüame senisest paremini suunata otsetoetusi aktiivse põllumajandustegevuse toetuseks,“ ütles maaeluminister Urmas Kruuse. „See on eriti oluline põllumajandussektori tänases olukorras, kus meie eesmärk peab olema selgelt tegelikele põllumajandustootjate toetamine.“

Näiteks eristatakse määrusega varasemast selgemini toetuse põhimõtted põllumajandusliku tegevuse osas – kas toimub tootmistegevus või põllumajandusmaa hooldamine. „Sellest tulenevalt piiratakse rohumaadel toetuse saamise eesmärgil hekseldatud rohu maha jätmise võimalust ehk nii-öelda euroheina tegemist. Alates 2016. aastast võib jätta hekseldatud rohu kokku koristamata kuni 15% toetusõiguslikust põllumajandusmaast, millele toetust taotletakse. Muudatused aitavad paremini suunata vahendeid põllumajandustootmise toetuseks,“ rääkis Kruuse.

Lisaks  on tootmistegevusest lähtuvalt laiendatud seni mahetootjatele lubatud haljasväetiseks kasutatava kuni 3-aastase külvikorrasüsteemiga hõlmatud lühiajalise rohumaa kasutamist ka tavateraviljakasvatajatele.  Määrus sätestab ka, et kõik tegevused toetusalusel rohumaal (sõltumata vanusest või kasutusviisist) peavad olema visuaalselt tuvastatavad reeglina  10. augusti seisuga (tähtpäevaline erisus looduskaitsealuse ja keskkonnasõbraliku majandamise toetuse raames mesilaste korjealaks oleva rohumaa puhul).

Lisaks täiendatakse määrusega aktiivseks põllumajandustootjaks olemise tõendamise nõudeid, harimismeetodite piiranguid lämmastikku siduva põllumajanduskultuuri kasvualal ja nõuded juriidilisest isikust noore põllumajandustootja toetuse taotlejale.
Alates 2016. aastast peab noore põllumajandustootja toetuse saamiseks juriidilise isiku üle kontrolli omama täielikult noor või noored (kuni 40-aastased) põllumajandustootjad ja nad peavad kuuluma ettevõtte juhatusse.

2016. aastal makstakse erinevaid põllumajanduslikke otsetoetusi kokku 114,5 miljoni euro eest, mis jaguneb järgmiste toetuste vahel: 

• Ühtne pindalatoetus
• Kohustuslik lisatoetus  keskkonda ja kliimat säästvate põllumajanduslike tootmisviiside rakendamise eest (nn rohestamine)
• Noore põllumajandustootja toetus
• Tootmiskohustusega seotud toetus raskustes sektorile 
• Väikepõllumajandustootja toetus

Põllumajanduslikke otsetoetusi saab PRIA kaudu taotleda 2.-21. maini.

Otsekorralduste tingimuste muudatuste tegemisse kaasati ka põllumajandussektori esindusorganisatsioonid.

Maaeluministri määrus „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustoetus“ avaldatakse Riigiteatajas.

Teate edastas:
Kristo Mäe
Maaeluministeerium
avalike suhete osakond
tel 5558 8166
press@agri.ee