Avaldatud: 7. märts 2013Kategooriad: Uudised

Pärnumaal kuulus Ühinenud Farmid ASile Tõhela piimakarja- ja Oidrema noorkarjafarm, tootmise koondamisega põhjendades müüs Austria kapitalil põhinev ettevõte iseseisvuspäeva künnisel mõlemad laudad maakonna loodeosas tuntud tegijale OÜ Lõpe Agro.

 Kõnealuse müügitehinguga vahetus 27 töötaja tööandja.

Peale kahe Pärnumaa farmi müüs põllumajandusettevõte Ühinenud Farmid ära Läänemaal Rõude farmi.

Majanduslik otsus

“Ühinenud Farmid otsustas müüa oma Lääne-Eesti tootmisüksused majanduslikel kaalutlustel,” põhjendab tehingut ja Pärnumaalt taandumist Ühinenud Farmid ASi juhatuse liige, põllumajandusdoktor ja maaülikooli lektor Are Selge.

Siiani ehk siis tänavu veebruari lõpuni oli karjakasvatus korraldatud nii, et Tõhela lüpsikarja tarvis kasvatati noorloomi Rõudes ja Oidrema farmis kasvatati noorloomi OÜ Abja Farmid jaoks.

“Leidsime, et see ei ole majanduslikult otstarbekas, seega fokuseerib Ühinenud Farmid oma tegevused ja investeeringud nii piima- kui ka noorkarjakasvatusse Viljandimaale Abja ja Võrumaale Anneküla farmi, teraviljakasvatusega tegeleme edasi Lääne-Virumaal Karuväljal,” selgitab Are Selge põhitootmise ümberkorraldusi.

Juhtkond jätkab investeeringuid mainitud ja teistessegi ettevõtetesse, et Abja ja Anneküla piimakarjafarmid ning Karuvälja teraviljakasvatuse ettevõte oleksid viie aasta pärastki konkurentsivõimelised, kasumlikult toimivad, loodusele võimalikult turvalised ja töötajatele tänapäevast töökeskkonda pakkuvad põllumajandusettevõtted.

“Kui me seda suudame, siis just nende tegevuste ehk muutuste kaudu muudame atraktiivsemaks maaelu ja väärtustame tööd maal,” leiab Are Selge.

Kümme aastat tegutsenud AS Ühinenud Farmid kuulub austerlasest ettevõtjale, kellel investori ja ettevõtte omanikuna on Are Selge sõnade kohaselt “kahtlemata oluline roll äriliste otsuste langetamisel, aga kõik otsused tuginevad siiski Ühinenud Farmide nõukogu ja juhatuse otsustele”.

Jätkab Lõpe Agro

Austria investeerimiskompanii ECE European City Estates GmBh hakkas möödunud kümnendil Eestiski kokku ostma piimafarme, enne seda oli firma tuntud kui Ida-Euroopa riikides maa ja kinnisvaraga tegeleja. Pärnumaal jäädi pidama endistele tugevatele kolhoosilautadele, millest reformide järel olid moodustatud kohalike tööandjate ja karjakasvatajatena OÜ Tõhela Farmid ja OÜ Oidrema Farmid.

Väliskapitali mõju põllumajanduse arengule Eestis nimetab Are Selge positiivseks, see on võimaldanud võtta kasutusele lagunema jäänud suurlautu ja taastada põllumajandustootmises kadunud töökohti.

“Lõpe Agro jätkab sama tootmissuunaga, jääb nii piimatootmine, noorkarjakasvatus kui ka söödatootmine karja tarbeks, seega jäävad töötajad,” kinnitab OÜ Lõpe Agro juhatuse liige, tegevjuht Mare Noot. “Meie eesmärk on efektiivselt toimiv piimatootmine, et tagada konkurentsivõime.”

Are Selge vahetas aastapäevad tagasi akadeemilise karjääri äriettevõttes tegutsemise vastu enda sõnutsi seepärast, et pidas kutsumuseks rohumaaviljelust ja praktilist põllumajandust. Nüüd kinnitab ta, et piimakarjakasvatus tasub ennast Eestis igal juhul ära, kui on õige äriplaan ja töökorraldus.

“Veisekasvatus oli, on ja jääb Eesti peamiseks põllumajandustootmise valdkonnaks, sest asume geograafiliselt piirkonnas, mis on heintaimede viljelemiseks soodus,” väidab ta teoreetiku ja praktikuna. “Veisekasvatust soodustab põllumajanduslikuks viljelemiseks sobiv maafond ja väljakujunenud infrastruktuur.”

Silvia Paluoja, Pärnu Postimees (07.03.2013)
 

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/