Loomakasvatus on põllumajanduse haru, mis  tegeleb koduloomade aretuse, söötmise ja pidamisega piima, liha, munade, sulgede, villa, mee, vaha, toornahkade, tööjõu ja muude saaduste saamiseks. Loomakasvatuse alla kuuluvad ka kodulinnu ja kalakasvatus ning mesindus.

Rubriigis “Loomakasvatus” on võimalik lugeda erinevate looma- ja linnuliikide kasvatuste kohta. Eestis tegeletakse peamiselt piima– ja lihaveiste, sigade, lammaste, kitsede, hobuste, kalade ja lindude kasvatamise ning mesindusega, kuid kasvatatakse näiteks ka alpakasid ja jaanalinde.

 

⇒ Vaata artiklit: Kolm aastakümmet Eesti põllumajanduses. Allikas: Statistikaamet, 6. juuli 2021

Uuendatud: oktoober 2021


Loomakasvatuse valdkonna konsulendid omavad teadmisi järgmiste teemade kohta:

 • loomade ja lindude sigimine-aretusplaanide ja seemendus- või paaritusplaanide koostamine ning rakendamise juhendamine;
 • loomade ja/või lindude pidamise nõuded;
 • loomade ja/või lindude söötmine, söötmisplaanide ja söödaratsioonide koostamine ja kasvatamise juhendamine;
 • loomakasvatusalase arvestuse pidamise ja loomade märgistamise tundmine;
 • loomakasvatuses vajalikud seadmed, masinad ja tehnoloogiad;
 • loomakasvatushoonetele ja rajatistele esitatavad nõuded ja ehituste kavandamine, otsetoetused;
 • loomakasvatusliku tootmise majanduse alused (sh tulude-kulude arvestus, kattetulu ja omahinna kalkulatsioon jms);
 • loomakasvatusliku tootmise planeerimine;
 • loomakasvatussaaduste esmatöötlemise alused;
 • maakasutuse planeerimine;
 • söödaproovide võtmise (pdf) ja keemiliste analüüsimeetodite tundmine;
 • söödatootmise alused;
 • söötade kvaliteedi analüüsitulemuste hindamine (organoleptiliselt, laboratoorsed analüüsid)
 • tõuaretuse alused (sh põllumajandusloomade hindamine)
 • veterinaaria ja hügieeni alused (sh poegimine ja enamlevinud haiguste esmane määramine väliste tunnuste järgi jm)

Lisaviited:

 1. Loomakasvatus. Eesti Maaelu Entsüklopeedia (2008), II osa, lk. 56
 2. Loomakasvatus. Põllumajandus- ja Toiduamet, külastatud  03.08.2021
 3. Eesti loomakasvatus. Eesti Enstüklopeedia, külastatud 03.08.2021