Loomakasvatus on põllumajanduse haru, mis tegeleb põllumajandusloomade ja -lindudega ning sisaldab ka mesindust ja kalandust.

Eesti Maaelu Entsüklopeedia (2008), II osa, lk. 56

Käesolevas rubriigis on võimalik lugeda erinevate looma- ja linnuliikide kasvatuste kohta. Loomakasvatuse valdkonna konsulendid omavad teadmisi järgmiste teemade kohta:

 • loomade ja lindude sigimine-aretusplaanide ja seemendus. või paaritusplaanide koostamine ning rakendamise juhendamine;
 • loomade ja/või lindude pidamise nõuded;
 • loomade ja/või lindude söötmine, söötmisplaanide ja söödaratsioonide koostamine ja kasvatamise juhendamine;
 • loomakasvatusalase arvestuse pidamise ja loomade märgistamise tundmine;
 • loomakasvatuses vajalikud seadmed, masinad ja tehnoloogiad;
 • loomakasvatushoonetele ja rajatistele esitatavad nõuded ja ehituste kavandamine, otsetoetused;
 • loomakasvatusliku tootmise majanduse alused (sh tulude-kulude arvestus, kattetulu ja omahinna kalkulatsioon jms);
 • loomakasvatusliku tootmise planeerimine;
 • loomakasvatussaaduste esmatöötlemise alused;
 • maakasutuse planeerimine;
 • söödaproovide võtmise ja keemiliste analüüsimeetodite tundmine;
 • söödatootmise alused;
 • söötade kvaliteedi analüüsitulemuste hindamine (organoleptiliselt, laboratoorsed analüüsid)
 • tõuaretuse alused (sh põllumajandusloomade hindamine)
 • veterinaaria ja hügieeni alused (sh poegimine ja enamlevinud haiguste esmane määramine väliste tunnuste järgi jm)