Nõuetele vastavus

Nõuetele vastavus2018-03-06T15:46:27+00:00

Oled nõuetele vastavuse valdkonnalehel, mille koostajaks on MES nõuandeteenistus ja mille koostamise on tellinud Maaeluministeerium.  Siin kasutatavate materjalide allikateks on Maaeluministeerium, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, Veterinaar- ja Toiduamet, Põllumajandusamet ning teised valdkonnaga tegelevad järelvalvet teostavad ametid.

Lehe materjale uuendatakse vastavalt olemasolevale informatsioonile: muudatustele seadusandluses, nõuetes, hindamismaatriksites. Muudatused võivad toimuda vastavalt Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi seadusandluses tehtavatele muudatustele. Seepärast jälgige lehte regulaarselt, muudatused püüame kajastada operatiivselt.

Siit leiad informatsiooni eelkõige nõuete kohta ja nõuete hindamisest ettevõttes/talus. Rubriigis “Lisamaterjalid, trükised, artiklid” leiad täiendavaid materjale (nt “Käsiraamat” jm). Klõpsates värvilistele sõnadele või sõnaühenditele avaneb seadus või muu selgitav materjal.

Käesoleva lehe eesmärk on avaldada materjalid suhteliselt konkreetses ja lühidas vormis: vt ka trükis “Nõuetele vastavus ja rohestamine 2016”
Lisaks nõuetele vastavuse kodulehele on olemas nõuetele vastavuse käsiraamatud (käsiraamat I, käsiraamat II), mille koostas Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus. Käsiraamatus on  antud valdkonda laiemalt selgitatud ning sealt leiab rohkesti taustmaterjali.

Kasutades nõuete ees olevaid kastikesi (tehes sinna linnukese), saad nupu Vaata abil tuua ekraanile vaid need nõuded, mis Sinu jaoks on olulised. Sellelt lehelt on võimalik vaid neid nõudeid salvestada  (Laadi alla) või välja trükkida (Prindi).
Oleme tänulikud ettepanekute eest paranduste tegemiseks, muudatuste sisseviimiseks, selgitavate materjalide lisamiseks. Selleks kirjuta meile: info@pikk.ee.