Oled nõuetele vastavuse valdkonnalehel, mille koostajaks on MES nõuandeteenistus ja mille koostamise on tellinud Maaeluministeerium.  Siin kasutatavate materjalide allikateks on Maaeluministeerium, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, Veterinaar- ja Toiduamet, Põllumajandusamet ning teised valdkonnaga tegelevad järelvalvet teostavad ametid.

Käesoleva lehe eesmärk on avaldada materjalid suhteliselt konkreetses ja lühidas vormis: vt ka trükis “Nõuetele vastavus ja rohestamine 2021

Lehe materjale uuendatakse vastavalt olemasolevale informatsioonile: muudatustele seadusandluses, nõuetes, hindamismaatriksites. Muudatused võivad toimuda vastavalt Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi seadusandluses tehtavatele muudatustele. Seepärast jälgige lehte regulaarselt, muudatused püüame kajastada operatiivselt.

Oleme tänulikud ettepanekute eest paranduste tegemiseks, muudatuste sisseviimiseks, selgitavate materjalide lisamiseks. Selleks kirjuta meile: info@pikk.ee.