Avaldatud: 13. veebruar 2014Kategooriad: Uudised

PRIA ootab avaldusi uute maade kasutuselevõtu ja põllupiiride muutmise kohta, sest 2003. a seisuga registreeritud põllumaa nõude piirangut enam pole.Pindalatoetuste taotluste menetlemisel on aluseks PRIA põllumassiivide register. Mida täpsem see on, seda lihtsam on klientidel taotlemisel oma maade pindalasid määrata ning seda vähem juhtub, et tekivad ületaotlemised ja olukorrad, kus samale või osaliselt kattuvale maa-alale taotleb toetust mitu isikut.

Just praegu on õige aeg enda kasutuses olevate põllumassiivide piire kontrollida, vajadusel muudatusi teha ning nendest PRIA-le teada anda.

Nüüdsest on võimalik registrisse kanda ja teha muudatusi ka selliste maa-alade osas, mis polnud 30. juuni 2003 seisuga heas põllumajanduslikus korras, aga on praeguseks põllumajanduslikus kasutuses. Kui nn uus maa saab registrisse kantud, saab sellele hakata toetusi taotlema. Selliseid muudatusi on võimalik teha ka järgnevatel aastatel.

Selleks tuleb esitada PRIA põldude registri büroole piirimuutmise avaldus, näidates avalduses ära kas põllumassiivi või katastriüksuse numbri. Pindalatoetuste taotlemiseks on vaja põllumassiivi kaarti, aga põllumassiivid vajavad PRIA-s enne kaardi väljastamist kontrollimist uusimate ortofotode alusel või vahel ka kohapeal.

Esitades avalduse praegu või hiljemalt 1. aprilliks 2014, väldite olukorda, mil teil pole pindalatoetuste taotluse juurde vajaminevat põllumassiivi kaarti. Kui avalduste massiline esitamine jääb aprillikuusse või lausa taotlusperioodile, siis tähendab see PRIA-le 4–6 nädala jagu töömahu suurenemist ning selline olukord võib ohtu seada ka otsetoetuste tavapärase väljamaksmise aasta lõpus.

PRIA palub uute põllumassiivide kasutuselevõtmisel esitada ka kinnituse maakasutusõiguse olemasolu kohta. Kinnituses palume täpsustada, millise maakasutusõigusega on tegemist: maaomand, maa kasutamiseks sõlmitud suuline ja/või kirjalik leping ning kasutusvaldus. Kui maakasutusõigus tekib kokkuleppe või lepingu alusel, palume lisada lepingu teise osapoole nimi ja kontaktandmed.

Juhime tähelepanu sellele, et riigi ja jätkuvalt riigi omandis olevate (veel nn reformimata) maade kasutamisõiguse kohta saab sõlmida ainult kirjalikke kokkuleppeid. Kuigi õigusaktid ei nõua ülejäänud juhtudel lepingute sõlmimist kirjalikult, soovitab PRIA taotlejatel kokkulepped maakasutuse kohta siiski kirjalikult vormistada, et vältida hilisemaid arusaamatusi.

PRIA infolehelt 

Meie Maa, 13.02.2014 

 

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/