Edaspidi ei pea põllumajandustootjad või maa valdajad nõustamisteenuste toetuse saamiseks PRIAsse pöörduma.

Toetatava nõustamisteenuse osutaja valib põllumajandusministeerium välja riigihanke­ga ja sõlmib hanke võitjaga lepingu. Hankelepingu saab sõlmida alles pärast Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020 heakskiitmist Euroo­pa Komisjoni poolt.

Hanke võitja ülesandeks saab olema toeta­tava nõustamisteenuse osutamine ning nõuandetoetuse taotlemine, nõustamisteenuse saaja peab edaspidi maksma vaid omaosaluse. 2015. aastast alates peab toetatavate nõustamistee­nuste saamiseks pöörduma nimetatud hanke võitja poole.

Nõustamisteenused on abikõlblikud alates hanke võitjaga sõlmitud lepingu jõustumisest. Varem osutatud nõustamisteenustele tagasi­ulatuvalt toetust taotleda ei saa. 

30.12.2014, Maa Elu, Pärnu Postimees (erileht), lk 2. 

Nõustamisteenuse toetuse taotlemise algusaja kohta jälgi infot Põllumajandusministeeriumi kodulehelt www.agri.ee