Avaldatud: 29. jaanuar 2020Kategooriad: Uudised

Pressiteade
MTÜ Liivimaa Lihaveis osaleb teisipäeval 21.01.2020 käivitatud uues Euroopa Liidu projektis BovINE

Euroopa Liit toetab kahe miljoni euroga lihaveisekasvatuse alast innovatsioonitegevust terves Euroopas.

 

Teisipäeval loodi Iirimaal uus üleeuroopaline lihaveisekasvatajate võrgustik BovINE, mille tegevus keskendub lihaveisekasvatuse jätkusuutliku arengu alastele probleemidele. Võrgustikku kuulub teadlasi, nõustajaid, lihaveisekasvatajaid ja muid sidusgruppe üheksast Euroopa riigist ning see on mõeldud edendama oskusteabe- ja mõttevahetust sotsiaalmajandusliku säilenõtkuse, loomade tervise ja heaolu, tootmisefektiivsuse, liha kvaliteedi ja keskkonnaalase kestlikkuse vallas.

MTÜ Liivimaa Lihaveis kuulub seitsmeteistkümnest organisatsioonist koosnevasse konsortsiumi, mis taotles projekti arendamiseks Euroopa Liidult edukalt 2 miljonit eurot. BovINE kaasab lihaveisekasvatajaid üheksast Euroopa Liidu liikmesriigist, kattes niimoodi 75% Euroopa ammlehmade populatsioonist ja 70% toodetud lihaveiselihast. BovINE keskendub talunike vajadustele reageerimisele ning annab veisekasvatajatele ligipääsu uuendusalasele informatsioonile, mis aitab parendada nii nende talude kui ka terve tööstusharu kestlikkust.

Airi Külvet MTÜst Liivimaa Lihaveis: „Meil on väga suur rõõm selles ettevõtmises kaasa lüüa. Aina rangemate keskkonnanõuete, ebakindla turuolukorra ning kliimamuutuse põhjuste ja tagajärgedega silmitsi seisvatele Eesti lihaveisekasvatajatele on BovINE väga teretulnud. Innovatsioon aitab kindlasti nende probleemidega toime tulla. See projekt loob struktuuri, mis võimaldab meil rohkem õppida Euroopa teiste riikide teadlastelt ja lihaveisekasvatajatelt ning ka oma kogemusi nendega jagada. Meie roll BovINE juures on eelkõige teabe vahendamine.”

BovINE’i koordinaator ning Teagasci põllumajanduse ja toiduainete tootmise ning ruumanalüüsi osakonna juhataja professor Maeve Henchion: „BovINE küsib otse talunikelt, mida nad vajavad. Me palume igal aastal talunikel välja selgitada kõige pakilisemad vajadused ning reageerime neile kahel viisil. Esiteks püüame oma 17 rahvusvahelise partneri abil, kelle hulgas on talunike ja aretajate ühendusi, nõuandeteenistusi ja rakendusuuringute keskusi, leida ja jagada näiteid lahendustest, mida kasutavad teised talunikud meie üleeuroopalises võrgustikus. Teiseks otsime samale võrgustikule tuginedes lahendusi selliste teadustööde tulemuste seast, mida ei ole veel laialdaselt kasutama hakatud. Kõiki lahendusi, mida pole veel praktikas järele proovitud, katsetatakse enne laialdaseks kasutamiseks soovitamist põhjalikult näidisfarmides.“

Projekti keskmes on lihaveisekasvatajatele mõeldud üleeuroopaline teabevahendus. Projekti uudistega kursis olemiseks saab liituda meililistiga. Selleks tuleb saata e-kiri aadressile bovine@minervacomms.net.

  1. BovINE projektis osalevad farmerid üheksast EU liikmesriigist – Belgiast, Eestist, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Iirimaalt, Itaaliast, Poolast, Portugalist ja Hispaaniast .
  2. Rohkem informatsiooni käesoleva projekti kohta https://cordis.europa.eu/project/id/862590
  3. Projekti koordinaator on Teagasc.

 

Lisainfot saab MTÜ Liivimaa Lihaveis juhatajalt Airi Külvetilt tel 53424274 või meiliaadressil airi@liivimaalihaveis.ee

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/