Avaldatud: 7. detsember 2021Kategooriad: Muld, UudisedSildid: , ,

Allikas: Eesti Maaülikool

3.12.2021 veebikonverentsina toimunud XII Mullapäeval käsitleti peamiselt mulla süsinikuringet ja kuulutati 2022. aasta mullaks tehismuld.

Foto: Pexels.com, EMU

Tänavu arutati mullapäeval peamiselt süsinikupõllundusest, mis peab andma olulise panuse maailma kliima päästmisse. Kui ühelt poolt on ootus, et põllumajandus vähendaks kasvuhoonegaaside emissioone, siis teisalt peab süsinikuneutraalsuse saavutamiseks üha enam süsinikku siduma mulda püsivale kujule. Mulla süsinikuvaru ja selle suurendamine läbi jätkusuutlike põllumajanduspraktikate on muutumas süsinikukrediitide globaalse äri osaks.

Ettekannetes toodi esile, et hoolimata globaalsetest eesmärkidest on tegelikud protsessid ja muldade süsiniku sidumisvõime vägagi kohaliku olemusega ning oma selgete piiridega. Süsinikupõllunduse ja sellega seonduva äri usalduslik rakendamine eeldab ühtsemat reeglistikku ja arvepidamist kõigile osapooltele. Soome kogemused Priit Tammeoru vahendusel näitavad ilmekalt, et ühiskondlik kokkulepe süsinikuneutraalsuse saavutamiseks on edukalt kantud reaalsete tegevustena põllumajandussektorisse, kus poliitikute, erasektori ja teadlaste koostöös otsitakse süsinikupõllunduse rakendamiseks parimat praktikat.

Aasta mullaks 2022 valiti Eesti Mullateaduse Seltsi poolt tehismuld (T) tunnuslausega “masinaga muudetud maa.” Tehismullad on väga tugeva inimmõjuga mullad, kus loodusliku mulla ülemine osa on osaliselt hävitatud või eemaldatud, segatud alusmullaga, maetud puistanguga või koosneb looduslikust või looduses mitteesinevast puistangumaterjalist. Tehislikkus tähendab inimtegevuse tugevat ümberkujundavat mõju mulla väljanägemisele ja arengule. Mullateke, mis on lahutamatult seotud taimedega ja muu elustikuga, on ka neil aladel looduslik protsess.

Tehismulla lähtematerjali koostis on võrdlemisi mitmekesine alates looduslikust aluspõhja- ja pinnakattematerjalist ning turbast kuni prügimägedeni. Tehismuldi leidub peamiselt taastatud taimestikuga karjäärialadel, tiheasustusega piirkondades ning ehitisi ja teid ümbritsevatel haljasaladel. Selliste alade pideva lisandumise tõttu tekib kogu aeg juurde ka tehismuldi.

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/