Alanud on 2015. aasta siloseire – esimesed tulemused