Avaldatud: 15. august 2012Kategooriad: Uudised

Ehk on aeg küps pühkida tolm ja tõsta ökoloogiline maksu­reformi teema varasemast strateegilisemalt, struktuursemalt ja laiaulatuslikumalt lauale. Vaadates valitsussektori tulevaste aastate eelarvepositsiooni, majanduse arenguks va­jalikke maksupoliitilisi muuda­tusi, eesseisvaid keskkonnapoliitilisi sihte ja möödapääsma­tuid muudatusi energeetikas, võiks olla käes aeg ökoloogili­seks maksureformiks. Ei maksa unustada Euroopa poliitikat.

Näiteks, kas energiatoodete maksustamine CO2 emissioonist ja energiasisaldusest lähtu­valt on ikka nii halb mõte? Eesti positsioon on ebalev, sest meie enda strateegia on ebaselge.

Praegu põhineb meie posit­sioonide kujunemine paljuski vanal harjumusel kaitsta põlevkivisektorit. Koalitsioonilepin­gus on sätestatud õige põhimõ­te loodusvarade kasutamisest saadavatele tuludele kasutustasu rakendamisest. Kui ressurssi­de kasutamine alates kruusast, veest kuni põlevkivini maksustada õigesti ning kaotada eks­pansiivset keskkonnakasutust toetavad otsesed ja kaud­sed subsiidiumid, saaks kena paketi tegevusi, mis võiks aida­ta kaasa valitsussektori eelar­ve konsolideerimisele, tööjõu maksukoormuse vähendami­sele, energiasektori kaasaajastamisele ja keskkonnahoiu toe­tamisele. Paljuräägitud eelar­ve tasakaal ja majanduskasv kä­sikäes. Lisaks eelnevalt nimeta­tud valdkonnapoliitilistele ees­märkidele, mida võiks ökoloo­gilise maksureformi kaudu saa­vutada, tundub ka paljudel ini­mestel olevat emotsionaalne valmisolek selliste muutustega kaasa minna.

Allikas: Taavi Veskimägi (ASi Elering juhatuse esimees), Äripäev

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/