Avaldatud: 26. jaanuar 2013Kategooriad: Uudised

Kalvi külas asuva Saareaugu talu peremees kavatseb või­ja juustutootmise käima pan­na ning talus toodetu ostjate­le lähemale viia.

Virumaa koostöökogu esi­tas PRIA-le rahastamiseks FIE Saareaugu talu projekti "Saareaugu talu piim-juust-või kõik autokaubamajast saada võid", mille tulemina peaks juba järgmisel aastal esialgu Aseri vallas ja hiljem ka kaugemal sõitma ringi va­jaliku varustusega kauplusau­to, kust saab osta talupiima ja sellest toodetut.

Praegu müüakse Saareau­gu talus piima otse farmist. Selleks, et talupiima ostjate­le koju kätte või vähemalt ko­dule lähemale vedada, peab olema nõuetekohaselt varus­tatud auto ja täidetud terve hulk tingimusi.

"Kui juba teha, siis korralik asi," on talu peremees Kalmer Karask piimamüügi arenda­mise mõtet hea mitu aastat peas keerutanud. "Idee võib ju hea olla, aga seal on see kahtlusemoment juures ol­nud, et kas suudan selle ikka ellu viia."

See, et Virumaa koostöö­kogu hindamiskomisjon et­tevõtmise heaks kiitis, an­dis julgust juurde. Muidugi tuleb nüüd ära oodata, kas PRIA rahastamisotsusele ik­ka jah-sõna ütleb, ning see­järel asuda seadmeid soeta­ma ja bürokraatiast läbi närima.

"Ostan täiesti uue auto, millele tuleb vajalikud seadmed peale panna: külmutus- ja pesuseadmed, samuti soojen­dus. Väike müügikiosk tuleb ka, selle paneme kusagile tu­rule püsti," on Karaski sõnul esialgu plaanis end Aseri val­las tõestada ja hiljem ka val­last välja müüma minna.

Sellesama projekti raa­mes on kavas soetada ka või ja juustu tootmiseks vajali­kud seadmed; ruumide ehita­misega on juba algust tehtud ja suvega peaksid need val­mis saama.

"Tuleb selline autokauba-maja, kust saab piimatooteid osta – sisuliselt piimatakso."

Karaski sõnul mõtleb ta ka piimakarja suurendamisele, sest praeguse 16 lehma­ga võib toorainest hakata puu­du jääma.

Kui praegu annab talus peamise tulu viljakasvatus ja lisa tuleb ka lihaloomadest, siis tulevikus peaks hakkama tooni andma just piimatootmi­ne. "Siinsed paepealsed põllud pole viljakasvatuse jaoks kõi­ge paremad ja pealegi annab piimatootmine iga päev sisse­tulekut," põhjendas peremees. "Maad mul on, tuleb karja vähehaaval suurendama haka­ta."

Selle aastanumbri sees Kal­mer Karask tulevastele ost­jatele veel midagi lubada ei julge. "Aga järgmisel aastal peaks minust juba kuulda ole­ma," usub ta.

Põhjarannik (26.01.2013)

 

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/