Põllumajandusliku biogaasi tootmise maht on Eestis väga tagasihoidlik: praegu töötab vaid neli biogaasijaama, üks neist Vinnis.

“Loomakasvatussektori ja eelkõige piimafarmide jaoks on biogaasijaamal oluliselt laiem tähendus kui vaid energia tootmine. Biogaasijaama rajamine piimafarmi juurde võimaldab efektiivselt käidelda ja taaskasutada kõiki tootmise käigus tekkivad biolagunevaid jäätmeid ja nendes sisalduvaid toitaineid,” ütles Peep Pitk TTÜ keemiainstituudist.

Virumaa Teataja, 09.11.2013