Eesti Tõusigade Aretusühistut seob rahvusvaheliselt tunnustatud spetsialistidega pikaajaline koostöö. Juba neljandat aastat käib siinmail oma teadmisi jagamas Taanist Bornholmi saarelt pärit seakasvatusnõustaja Kirsten Kyndesen.

Kyndesen pole tuntud mitte ainult välismaal, tema juures käivad heade tulemuste saavutamist õppimas ka mandri-Taani seafarmerid.

Möödunud nädala lõpul Laulasmaal toimunud Eesti seakasvatajate konverentsil, mis kandis seekord pealkirja "Parema tuleviku nimel", keskenduti pesakonna suuruse optimeerimisele, nooremiste valikukriteeriumitele, kehtivatele heaolunõuetele, uutele aretusskeemidele ja söötmisstrateegiatele.

"Kõigi seakasvatajate eesmärgiks on saavutada võimalikult väheste sisenditega parim tulemus, lähtudes rangelt looma heaolu ja tervise küsimustest," selgitas Eesti Tõusigade Aretusühistu juhataja Raivo Laanemaa. "Terve loom, madal sööda hind, hea ööpäevane juurdekasv, põrsaste arv pesakonnas, optimaalsed pidamistehnoloogiad – kõike seda peab edukas farmer oma töös arvestama."

Uudsena pakuti konverentsil välja aretusühistus arendatav karjatervise teenus, mis põhineb loomaarsti abiga haiguste ennetamisel ja karjatervise enesekontrolli süsteemi loomisel.

Ühistu aretusosakonna peaspetsialist-konsulent Anne Lilleoru sõnul on süsteemsel koolitusel olnud kindel mõju farmide majandustulemustele, need kajastuvad jõudluskontrolli aastaraamatus.

Järgmine samalaadne konverents toimub 2014. aasta aasta oktoobris.

Aive Mõttus 
Maaleht, 08.10.2013