Avaldatud: 21. veebruar 2014Kategooriad: Uudised

Eesti Aiandusliidu tegevjuhi Raimond Strastini arvates on Eesti aianduse säilimine ja arenemine või siis hääbumine kindlasti ka riigi valik. Seetõttu on aianduse arengukava algatamine äärmiselt oluline samm.

Tänavu veebruaris tähistas Eesti Aiandusliit oma 25. sünnipäeva. Praegu on aiandusliit Eesti suurim aianduse valdkonna orga­nisatsioon, kuhu kuulu­vad haridus- ja teadus­asutused, aiandustootjad, maastikuehitajad ja sisendite tarnijad. Liidul on enam kui 70 liiget. Liitu kuuluvad ettevõtted toodavad ca 90% kodumai­sest puu- ja köögiviljast ning anna­vad tööd ca 700 inimesele.

Aiandusliit on riigile põhiline stra­teegiline partner aiandust puuduta­vate küsimuste lahendamisel ning aianduse arengukava koostamisel aastateks 2014-2020. Aiandussektori arengukava koostamist alustas põllumajandusministeerium koos part­neritega eelmisel aastal. Arengukava eesmärk on tõsta sektori üldist konkurentsivõimet ja Eesti aiandussaadustega isevarustatuse taset. Tööd alustas arengukava koostamise töö­rühm, kus osalevad peale ministee­riumi ametnike aianduse eri vald­kondade esindajad.

"Eesti suudab end praegu ise varus­tada köögiviljadega umbes 66 prot­sendi ulatuses ning puuviljade ja marjadega vaid 10 protsendi ulatu­ses. Järgmise seitsme aasta jooksul soovime isevarustatuse taset kindlasti tõsta," ütles põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Ülar Lemetti. "Sektor vajab selleks investeerin­guid, et luua säilitamis- ja hoiutingi­mused toodangule ning tõsta kaas­aegsete tehnoloogiate abiga tootlik­kust," lisas ta.

Aiandusele on kavandatud ka uues maaelu arengukavas mitmeid eran­deid – plaanide kohaselt on aiandusettevõtjatel võimalik saada toetust mobiilsete masinate ja seadmete soe­tamiseks, ning niisutusinvesteeringute tegemisel viljapuu- ja marjaae­dades on kõrgem toetusmäär. Täiesti uue meetmena on plaanis keskkonasõbraliku aianduse toetus. 

Heiki Raudla
Maamajanduse vastutav toimetaja,
Maaleht (Maamajandus), 20.02.2014 

 

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/