Avaldatud: 4. mai 2016Kategooriad: Uudised

EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA
PRESSITEADE
4. mai 2016

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda sai uue põhikirja

Möödunud nädalal kanti mittetulundusühingute registrisse Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja uus põhikiri, mille eesmärgiks on muuta organisatsioon tugevamaks, et tõhusalt kaitsta Eesti põllumajandustootjate, toidutööstuste ja teiste maamajandusettevõtjate huvisid. Koja nõukogu uued liikmed ning gruppide juhatused valitakse juunis toimuval koja üldkoosolekul.

„Soovime luua võimalusi ettevõtjate koondumiseks ühisesse ja tugevasse esindusorganisatsiooni, mis suudaks hästi kaitsta liikmete huvisid. Viimased aastad on näidanud, kui oluline on Eesti põllumajandus- ja toidutootjate, maamajandusettevõtjate ja ka metsaomanike koostöö ning koondumine, et pidada asjatundlikke ja tulemuslikke läbirääkimisi valitsusega ning pakkuda liikmetele heal tasemel teenuseid,“ selgitas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus.

„Usun, et parim tulemus on võimalik saavutada erinevate osapoolte tihedas koostöös. Selleks, et Eesti põllumajandus- ja toidutootmisel tervikuna hästi läheks, peab hästi toimima terve väärtusahel, mis hõlmab endas põllumajanduse esmatootjaid, põllumajandussaaduste töötlejaid ja teisi sidusettevõtteid. Valdkonna ettevõtete killustatus edu tuua ei suuda,“ lisas Sõrmus.

Koja tegevuse eesmärkideks on: soodsa ettevõtluskeskkonna kujundamine ja võrdsete konkurentsitingimuste eest seismine Eesti põllumajandustootjate, põllumajandussaaduste töötlejate, metsa- ja maamajandusettevõtjate stabiilseks arenguks; liikmete huvide esindamine ja kaits¬mine nii Eestis kui rahvusvahelisel tasemel; Eesti toidu, põllumajandus- ja metsandussaaduste kvaliteedi tõstmine ning maine ja tuntuse parandamine nii kodu- kui välisturul; põllumajandustootjate, põllumajandussaaduste töötlejate, metsa- ja maamajandusettevõtjate horisontaalse ja vertikaalse koostöö ning ühistegevuse arendamine; maamajandusvaldkonna hariduse edendamine.

Uue põhikirja kohaselt jaguneb koja liikmeskond nelja gruppi, kes hakkavad oma tööd ise korraldama ja valivad oma esindajad koja nõukogusse. Moodustatakse põllumajanduse grupp, töötleva tööstuse grupp, maamajandusettevõtjate grupp ning metsanduse grupp.

Uue põhikirja kohaselt on ka erialaste toimkondade loomine paindlikum. Toimkondi saab moodustada liikmete algatusel. Moodustada saab nii horisontaalseid toimkondi, kus on esindatud kõik osapooled esmatootjatest ja tööstustest kuni teenusepakkujateni, kui ka kitsamaid erialaseid toimkondi.

Juunis valitakse kojale ka uus 12-liikmeline nõukogu. Kuus liiget nimetavad nõukogusse põllumajandustootjad, kolm liiget põllumajandussaaduste töötlejad ning kolm liiget metsa- ja maamajandusettevõtjad ühiselt. Nõukogu töö peaks olema suunatud konsensuse otsimisele, mida on arvestatud ka nõukogu liikmete tasakaalu määramisel. Koja nõukogu ülesandeks on muuhulgas leida kompromisse nendes küsimustes, kus gruppide arvamused lahknevad.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja üldkoosolek kiitis uue põhikirja heaks 9. veebruaril 2016 toimunud koja erakorralisel koosolekul. Põhikirja muudatused korrastavad koja juhtimis- ja toimimisstruktuuri ning loovad eeldused koja edasiseks arenguks. Koja liikmeteks on 96 ettevõtet ja ühingut põllumajanduse, põllumajandussaadusi töötleva tööstuse ja sidusettevõtete erinevatest harudest. Koja liikmeks olevate ettevõtete ja ühistute müügitulu kokku ulatub ca ühe miljardi euroni. 1996. aastal loodud Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda tähistab tänavu oma 20. tegevusaastat.

Lisainfo:
Roomet Sõrmus
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
tel 520 5857
e-kiri: info@epkk.ee
http://epkk.ee/koda/pohikiri/

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/