Avaldatud: 15. november 2016Kategooriad: Uudised

Maaeluministeerium
PRESSITEADE
15.11.2016

EL toidusektor saab uutele turgudele minemiseks 133 miljonit eurot

Euroopa Komisjon avab 2017. aasta jaanuaris teavitus- ja müügiedendusmeetme taotlusvooru, millega toetab 133 miljoni euroga põllumajandustoodetele uute turgude leidmist.

„Eesti ja teiste Euroopa Liidu liikmesriikide toidutootjate jaoks on konkurentsis püsimiseks oluline oma toodangule väljaspool Euroopa Liitu turu leidmine,“ ütles kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna juhataja Taavi Kand. „Ühisturul on konkurents tihe, põllumajandussaadusi toodetakse üle oma isevarustatuse taseme ja mitmetele liikmesriikidele varasemalt oluline Vene sihtturg jääb suletuks etteennustamatuks ajaks. Globaalsel turul suureneb jõuliselt konkurents hoogustunud vabakaubandusleppe sõlmimise mõjul.“

Euroopa Komisjoni eesmärk teavitus- ja müügiedendusmeetme rakendamisel on tugevdada liikmesriikide toidutootjate konkurentsipositsiooni. Meetmest eraldatakse 2017. aastal kolmandatesse riikidesse suunatud programmide rahastamiseks 63 miljonit eurot.

„Eesti ametiasutused on võtnud eesmärgiks kiirendada kolmandate riikide turgude avamist Eesti põllumajandustoodetele. Seetõttu oleks Eesti ettevõtjatel mõistlik kinni haarata võimalusest teavitus- ja müügiedendusmeetme toetuse abil sihtturgude portfelli laiendada,“ lisas Kand.

Taotlusvoor avaneb hiljemalt 2017. aasta jaanuarist. Toetust on võimalik taotleda asjaomaseid sektoreid esindavatel organisatsioonidel, mis ühendavad tootjaid ja töötlejaid. Toetusmäär olenevalt programmi tüübist ja sihtturust on 70–85%. Taotlusi saab esitada elektrooniliselt Luksemburgis asuvale Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusametile (CHAFEA).

Euroopa Liidu teavitamis- ja müügiedendamise meetmega toetatakse põllumajandustoodete ja -saaduste ning nende tootmismeetodite ja toiduainete teavitamist ning müüki. Meetme toel saab korraldada põllumajandussaaduste ja toidutoodete tutvustamise teavituskampaaniaid Euroopa Liidu siseturul ning kolmandates riikides.

Taustaks
Euroopa Liitu kuulumise jooksul on Eesti ettevõtjad ja põllumajandusorganisatsioonid teinud EL teavitus- ja müügiedendusmeetme raames viis programmi kogumaksumusega 1,9 miljonit eurot, millest Eestist väljapoole on olnud suunatud üks programm. Lähiriikidest on viimastel aastatel meetme võimalusi väga aktiivselt kasutanud Leedu, kelle toidusektori organisatsioonid on saanud rahastuse kokku kümnele projektile kogumaksumusega 32 miljonit eurot. Sihtturgudeks on Leedu projektidel olnud näiteks Hiina, USA ja Lähis-Ida. 2016. aasta taotlusvoorus lisandus veel 6 programmi kogumaksumusega 6,2 miljonit eurot.

Teate edastas:

Triin Heinaste
Maaeluministeerium
avalike suhete osakond
Tel. 53 449 734
press@agri.ee

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/