Pressiteade
3.06.2012

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder osaleb Taanis Horsensis täna algaval ELi põllumajandusministrite mitteametlikul kohtumisel.

Kohtumise keskseteks teemadeks on keskkonnasäästlik majandamine, veeressursside kasutamine ja bioenergeetika tootmine.

Seederi sõnul on ELi põllumajanduse keskkonnasäästlikumaks muutmisel vaja terviklahendust: ELi põllumajanduse otsetoetused tuleb viia ühise põllumajanduspoliitika eesmärkidega vastavusse ning suunata need keskkonnasäästliku tootmise toetamisele.

Tänaste otsetoetuste maksmisel ei ole Seederi hinnangul otsest seost ühise põllumajanduspoliitika eesmärkidega. 
„Kui 2/3 toetustest on otsetoetused, mille osas valitseb riikide vahel kaheksakordne erinevus, siis ei saa juttugi olla eesmärgipärasest keskkonnasäästlikkusele orienteeritud rahastamisest,” sõnas Seeder.

Lisainfo
Merike Lees
Põllumajandusministeeriumi avalike suhete osakond
Tel 625 6561
E-post merike.lees@agri.ee