Avaldatud: 13. september 2018Kategooriad: Uudised

PRESSITEADE
Tartu, 13. september 2018

 

2017. aasta oli nii vihmaderohke, et mitmel pool jäi põldudelt kartul ja köögivili koristamata, talivili jäi liigniiskuse tõttu külvamata või hävis. Ilmastikukahjude korvamiseks sai 2018.a kevadel taotleda kaht liiki erakorralist toetust ning täna maksab PRIA määratud toetused välja.

Erakorralist toetust kartuli ja avamaaköögivilja kasvatajatele makstakse kahe ühikumäära alusel: kartulisaagi koristamata jätmise korral 669,98 eurot hektari kohta ning koristamata jäänud avamaaköögivilja kasvupinna eest 2567,12 eurot/ha. Kartuli kohta makstavat toetust saavad 105 taotlejat 430 ha eest, koristamata jäänud avamaaköögivilja eest määrati hüvitis 46 põllumehele 185 ha kohta. Eesti riigi rahastatud toetust määrati 128 põllumehele kokku 463 308 eurot, toetusesaajate andmed on PRIA kodulehel.

Osaline toetus määrati 10 juhul ja toetusest ilmajääjaid on 13. Osalise määramise said need, kel saadaolev summa ületas taotleja vähese tähtsusega abi limiiti. Limiite kontrollis PRIA riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrist.

Toetuseta jätmist põhjustas see, kui taotleja kasvatatav kultuur polnud toetuskõlbulik või oli saak koristatud/hävinud enne määruses sätestatud perioodi.

Erakorralist toetust talivilja kasvatajatele makstakse neile, kes ei saanud eelmisel aastal augustist oktoobrini tugevate sademete tõttu talivilja külvata või külvatu hävis. Täielikult rahuldati 531 taotlust ja osaliselt 38, toetust makstakse kokku 39 047 hektari kohta.

Põhiliseks vähendamise põhjuseks oli toetuse taotlemine maale, mille kasutusõigus taotlejal puudus. Mõnel juhul ei olnud taotlusele kantud põldudel kasvatatud kultuurid toetusõiguslikud.

Taliviljatoetuse ühikumäär on 34,28 eurot/ha. Toetust rahastab Euroopa Liit, kokku määrati Eestis toetuseks 1 338 498 eurot. Toetusesaajate andmed on kodulehel.

Erakorraliste toetuste maksetähtaeg on 30. september, kuid PRIA maksab toetused välja täna, 13. septembril. Enda summade kohta saavad taotlejad infot e-PRIA teenusest „Maksete ja võlgnevuste andmed“.

Käesoleval aastal on põllumeestele raskusi põhjustatud põud ning PRIA pingutab, et jõuda kõik tänavu taotletud pindala- ja keskkonnatoetused välja maksta tavapärasest varem. Novembris plaanib PRIA välja maksta üleminekutoetused, alates 1. detsembrist EL rahastatavad otsetoetused ning jaanuaris-veebruaris maaelu arengukava pindala- ja loomatoetused.

Lisad:

Erakorraline toetus kartuli ja avamaaköögivilja kasvatajatele

Maakond Toetuse saajaid Pindala ha Määratud summa*
HARJUMAA 7 201,04 55 130
IDA-VIRUMAA 6 4,95 5 403
JÕGEVAMAA 6 78,77 41 701
JÄRVAMAA 6 31,81 44 632
LÄÄNEMAA 2 2,3 1 541
LÄÄNE-VIRUMAA 10 26 18 216
PÕLVAMAA 10 21,32 31 945
PÄRNUMAA 15 26,58 35 470
RAPLAMAA 4 13,27 12 324
SAAREMAA 1 6,96 4 663
TARTUMAA 26 60,87 63 965
VILJANDIMAA 19 87,48 78 477
VÕRUMAA 16 53,18 69 840
Kokku 128 614,53 463 308

 

Erakorraline toetus teraviljakasvatajatele

Maakond Toetuse saajaid Pindala

ha

Määratud summa*
HARJUMAA 41 2 981,47 102 205
HIIUMAA 2 59,26 2 031
IDA-VIRUMAA 20 1 493,38 51 193
JÕGEVAMAA 42 3 299,50 113 107
JÄRVAMAA 30 2 048,51 70 223
LÄÄNEMAA 18 814,32 27 915
LÄÄNE-VIRUMAA 59 4 367,67 149 724
PÕLVAMAA 30 2 046,34 70 140
PÄRNUMAA 58 2 770,19 94 962
RAPLAMAA 47 2 080,55 71 321
SAAREMAA 14 794,69 27 242
TARTUMAA 74 5 626,09 192 852
VALGAMAA 28 2 076,48 71 182
VILJANDIMAA 57 6 736,78 230 937
VÕRUMAA 49 1 852,16 63 464
Kokku 569 39 047,39 1 338 498
  • Eraisikute toetustelt peetakse enne väljamakset kinni üksikisiku tulumaks

 

Pressiteate koostas

Maris Sarv-Kaasik, PRIA pressiesindaja
Tel 7371 215; 5533 739
e-post maris.sarv-kaasik@pria.ee
www.pria.ee

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/