Koolitus Veiseliha esmane käitlemine

Loading Sündmused

Koolitus toimub laupäev 31.oktoober Olustvere Teenindus ja Maamajanduskooli õppetööstuses. Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus.

GRUPP ON TÄIS!

Ajakava:

 9.45 – 10.00    Kogunemine ja registreerimine õppetööstuse õppeklassis

10.00 – 11.30  Õppetöö

11.30 – 11:40  Paus

11.40 – 13.10  Õppetöö ( sellest 1 h praktiline)

13.10 – 13:40  Lõuna

13.40 –  16.40  Parktiline õpe

 

Teemad: veiseliha algtöötlemine, konditustamine, säilitamine, liha kvaliteet, nõuded käitlemisel.

Õppetööst osavõtmiseks võta kaasa niiskust taluvad puhtad jalanõud ja lihalõikustunniks soe riietus (temp +10 kuni +14 C).

Kontakt marika.oeselg@gmail.com

Tel 513 6242

Õppegrupi suurus 12 inimest. GRUPP ON TÄIS!

 

Koolitus on sihtrühmale tasuta. Koolitusest võivad osa võtta põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat, metsa majandamisega tegelevat füüsilist isikut ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelevat avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat. (Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus määruse 28.04.2016 nr.46  muutmine. Vastu võetud 24.08.2017 nr 59.RT I, 30.08.2017, 1 )

 

Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames, rahastamisallikas: riigieelarve, Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).

MAK_logo