Rohumaaviljeluse ja silotootmise infopäev

Loading Sündmused
sündmus on möödas

Rohumaaviljeluse ja silotootmise infopäev
8. juuli 2020
Puutsa talu, Tõrve küla, Põltsamaa vald, Jõgevamaa ( <https://goo.gl/maps/hCaJkQDJ4dYNG1GMA> )

Päevakava

09.50–10.10 Kogunemine, kohv
10.10–10.15 Avasõnad
10.15–11.00 Silo kui veiste põhisööt ja selle kvaliteet PMK analüüside põhjal – Inge Harmipaik, PMK
11.00–11.45 Heintaimede sileerimise optimaalse aja määramine – Uno Tamm, ETKI
11.45–12.45 Tutvumine Puutsa talu (FIE Airi Külvet) Innovatsiooniklastri raames portsjonkarjatamise katse jaoks rajatud  rohumaadega ning katse tulemuste hindamine – Airi Külvet
12.45–… Arutelu ja lõuna

 

Infopäev vajab eelregistreerimist.

Registreerimine kuni 5. juulini: https://forms.gle/19hy8SryXdvwKv3T8

Infopäeval osalemine on tasuta.

 

Infopäeva materjalid on leitavad ürituse järgselt taim.etki.ee ja www.pikk.ee veebilehtedelt

Infopäev toimub “Teadmussiirde pikaajaline programm taimekasvatuse tegevusvaldkonnas” raames, toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.

MAK_logo