Tasuta ühistegevuse infopäev: “Ebaausate kaubandustavade vastane kaitse ja head tavad toiduainete tarneahelas”