Neljapäeval, 26. juunil OÜ-s Pirmastu toimunud liblik­õieliste kultuuride kasva­tamise infopäeval tutvustas osaühingu Juht Toomas Tobreluts võrdluskatsete tule­musi ja Lea Narits Eesti Tai­mekasvatuse Instituudist rääkis herne- ja oasortide haiguste- ning kahjuritõrjest.

Põllumeestele tutvustati ka Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020 eelnõu II telje alameedet, mille järgi ha­katakse toetama kohalik­ku sorti taimede kasva­tamist.

Põlvamaa Põllumeeste Liidu maaettevõtluse ja fi­nantsmajanduse konsulent Ulvi Ajalik rääkis, et kui EL-i äsjamöödunud rahastamisperioodil toetati ainult «Sangaste» rukki kas­vatamist, siis uuel rahastamisperioodil on lisandunud hulk Eestis kasvatatavaid kultuure, sh hernes «Me­his» ja põlduba «Jõgeva».

Lea Narits Eesti Taime­kasvatuse Instituudist märkis, et infopäeva üks eesmärke oli ka herne- ja oakasvatamise populari­seerimine. Naritsa sõnul on Toomas Tobrelutsuga hea koostööd teha, sest katsepõllul läbiviidavate sordikatsete tõttu omab põllumees kõige operatiiv­semat ja tõesemat infot.

Pärast loenguid käisid infopäevast osavõtjad Toomas Tobrelutsu katsepõllul ning said oma silmaga nä­ha, kuidas üks või teine sort kasvab ning millised on sortide iseärasused ja eelised.

Puuri kahehektarilisel katsepõllul kasvas kokku 12 sorti. Üldse kasvatab Toomas Tobreluts hernest 38 ning uba 34 hektaril.

Otsekülvi teostav Toomas Tobreluts märkis, et kuna kevade alguses vihma üldse ei sadanud, siis kelts sulas aeglasemalt kui tavaliselt.

Seetõttu polnud külvi ajal kelts põlluäärtest veel ära sulanud. Kuna ta külvas hernest ja uba põllule, kus eelmisel aastal kasvas ti­muti heinaseeme, siis ulatus kontshein poolde säärde. Kuid nii herne- kui oavõrsed tungisid kontsheinast päris hästi läbi.

Lea Naritsa andmetel on põllumehed herne ja oa en­da jaoks uuesti avastanud ning leidnud, et neid tasub kasvatada. Toomas Tobre­luts märkis, et Eestimaal ringi sõites kohtab hetkel herne- ja oapõlde palju sa­gedamini kui veel mõned aastad tagasi.

Tobreluts on hernest ja uba kasvatanud nii seem­neks kui söödaks.

Kokku teevad isa Too­mas ning pojad Lauri ja Taavi otsekülvi ligi 800 hektaril. Nad kasvatavad otra, talirapsi ja -rupsi, ta­li- ja suvinisu, kõrrelisi heintaimi, ristikut, vikki, meetaimi, valget sinepit ning hernest ja uba. 

Raivo Sihver, Koit, 01.07.2014