Avaldatud: 24. oktoober 2014Kategooriad: Uudised

Soome Põllumeeste ja Metsaomanike Keskliidu president Juha Marttila nendib, et Soome farmerid saavad toetustele rohkem loota kui nende ametivennad Eestis.

Kuidas toetab Soome riik oma farmereid?

Soome põllumajandus rajaneb Euroo­pa Liidu (EL) toetusskeemidele. Need hõl­mavad otsetoetusi, mida rahastab EL ning Soome riigi eelarvest kaasfinantseerita-vaid vähem soodsate alade ja põllumajan­duslikke keskkonnatoetusi.

Soome riigi poolse kaasfinantseerimise eelarve on 566 mln eurot, millele lisandub riiklik abi vastavalt Soome liitumislepingu­le ELiga. Riigieelarvest finantseeritav põh­japoolsete alade toetus hõlmab piimatoot­mise toetust, samuti toetusi looma ja hari­tava maa kohta.

2014. aastal on põhjapoolsete alade toetusteks eelarves ette nähtud 310 mln eurot. Lõuna-Soomes on riiklik toetus um­bes 62 mln. Lisaks toetatakse riigieelar­vest vähem soodsaid alasid 119 mln euro ulatuses. Lisaks sellele on põllumajandus­lik investeerimistoetus ja varasem pensio­nile jäämine, mis soodustavad majandus­üksuste laienemist ja aitavad vähendada tootmiskulusid.

Palun kirjeldage Soome põllumajanduse hetkeseisu.

Põllumajanduse osakaal Soome majan­duses on vähenenud, kuid kõigist maaelu valdkondadest on see siiani kõige tähtsam majandusharu, seda ka tööhõive osakaa­lu poolest. Soome SKTst annab põlluma­jandus 2%, samas töötab põllumajanduses 85 000 inimest. 

Loe edasi Maalehest

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/