PRESSITEADE
5. veebruar 2018

 

5.-9. veebruarini võetakse PRIAs vastu kiviaedade taastamise toetuse taotlusi.
Perioodi 2014–2020 teises taotlusvoorus jagatakse taotlejate vahel perioodiks ettenähtud 2,5 miljoni eurosest eelarvest 1 miljon eurot.

Maaelu arengukava kiviaedade taastamise meede on ellu kutsutud selleks, et säilitada ja suurendada maastike esteetilist, ajaloolist ja kultuurilist väärtust, luua elupaiku ning suurendada bioloogilist mitmekesisust.

Toetust võib taotleda olemasoleva kiviaia või selle osa lahti võtmise ja uuesti ülesladumise eest, samuti olemasoleva kiviaia esialgse mahu taastamise eest. Toetust on võimalik saada sellises piirkonnas, kus kiviaiad on traditsiooniliselt esinenud ning kunagise kiviaia asukoht on looduses visuaalselt tuvastatav. Meetme määrus kehtestab teisigi nõudeid kiviaia asukoha, ladumisviisi ja mõõtude, kivide päritolu jm kohta ning kohustab enne töödega alustamist võtma muinsuskaitse-spetsialistilt konkreetse kiviaia taastamiseks nn määrangu.
Võrreldes varasemaga on lisandunud rakendussäte, mille kohaselt ei saa taotleda toetust kiviaia sellise osa taastamiseks, mis asub Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas algatatud maakonnaplaneeringu kohaselt Rail Balticu raudtee trassikoridori asukohas.

Toetuse ühikumäär on 60–90 cm kõrguse kiviaia puhul 16 eurot/m ja üle 90 cm kõrguse kiviaia puhul 25 euro/m. PRIA teeb taotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse hiljemalt 29. maiks 2018.

 

Pressiteate edastas

Ene Tulp
PRIA Teabeosakond
737 1269
508 7897
ene.tulp@pria.ee